Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Trong quá trình thảo luận, đã có 22 đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến và 3 đại biểu Quốc hội phát biểu tranh luận. Các vị đại biểu Quốc hội đánh giá cao công tác chỉ đạo tiếp thu, chỉnh lý và thể hiện sự tán thành với nhiều nội dung của dự án Luật; đồng thời, đóng góp ý kiến về một số nội dung khác để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Luật, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 này.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp. Quốc hội đã nghe:

– Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch.

– Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch và dự án Luật Trồng trọt.

Thứ năm, ngày 24/5/2018: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Tố cáo (sửa đổi); Buổi chiều, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).