Thứ bảy, 23/02/2019

ĐBQH kiến nghị cần sớm ban hành quy chuẩn sử dụng tro xỉ nhiệt điện than

Theo một số ĐBQH, nhiều nhà máy nhiệt điện đã đi vào vận hành, cung cấp điện cho phát triển KT-XH. Nhưng việc đẩy mạnh tiêu thụ tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện gặp khó khăn do chưa có quy chuẩn tiêu chuẩn cho phép tận dụng tro xỉ làm vật liệu, san lấp mặt bằng.

Đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Trà Vinh) đề nghị Bộ Xây dựng cần sớm ban hành Quy chuẩn sử dụng tro xỉ nhiệt điện than. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thời gian qua, nhiều dự án nhà máy nhiệt điện như Quảng Trạch, Vĩnh Tân, Long Phú, Duyên Hải được triển khai. Trong đó Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) đã hoàn thành đưa vào vận hành thương mại gần 2 năm qua.

Theo đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Trà Vinh), khó khăn hiện nay là khâu tiêu thụ tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện. Triển khai thực hiện Đề án theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Tổng cục Môi trường về vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp, doanh nghiệp đã phối hợp với các đơn vị có chức năng thực hiện phân tích tro xỉ. Kết quả cho thấy tro xỉ của 2 nhà máy ở Trà Vinh bảo đảm các chỉ tiêu, thành phần chất thải nguy hại dưới mức cho phép theo Quy chuẩn Việt Nam và đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hướng dẫn làm vật liệu xây dựng trong công trình xây dựng.

“Tuy nhiên, việc đẩy mạnh tiêu thụ tro xỉ của các nhà máy gặp khó khăn do chưa có quy chuẩn tiêu chuẩn cho phép tận dụng tro xỉ làm vật liệu, san lấp mặt bằng”, đại biểu phân tích.

Vì vậy đại biểu Thạch Phước Bình kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành tiêu chuẩn tận dụng tro xỉ làm vật liệu san lấp mặt bằng nhằm giúp các doanh nghiệp tận dụng tro xỉ tái sử dụng dễ dàng hơn, giảm áp lực lấp đầy tại các khu vực chứa tro xỉ của nhà máy.

Cùng với đó, để bảo đảm cung cấp than và vận hành các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải phục vụ phát triển kinh tế – xã hội khu vực miền Nam và cả nước nói chung theo chỉ đạo của Chính phủ, đại biểu đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể về thủ tục thực hiện quy hoạch cấp giấy phép nhận chìm vật liệu nạo vét.

Đại biểu Thạch Phước Bình cũng đề nghị Chính phủ sớm ban hành quyết định giá mua điện mới phù hợp nhằm góp phần thúc đẩy các dự án điện gió trên cả nước.

Theo baochinhphu