Thứ sáu,  18/10/2019

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Ðình và Hoàn Kiếm (Hà Nội)

Ngày 7-12, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội Ðơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội, tiếp xúc cử tri hai quận Ba Ðình và Hoàn Kiếm (Hà Nội), báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Cùng dự có đại diện lãnh đạo HÐND, UBND thành phố Hà Nội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cử tri quận Ba Đình. Ảnh: TRÍ DüNG (TTXVN)

Ngày 7-12, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội Ðơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội, tiếp xúc cử tri hai quận Ba Ðình và Hoàn Kiếm (Hà Nội), báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Cùng dự có đại diện lãnh đạo HÐND, UBND thành phố Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại các buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 6 vừa qua của Quốc hội; đồng thời đề nghị, các thành viên trả lời chất vấn cần trả lời trực tiếp tại kỳ họp, hạn chế trả lời bằng văn bản, vì như thế cử tri rất khó biết nội dung trả lời.

Nhiều cử tri băn khoăn về công tác cán bộ; đề nghị Quốc hội nên có đợt kiểm tra, giám sát công tác này, từ khâu đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ. Tình trạng tham nhũng, lãng phí, nhất là lãng phí ngân sách Nhà nước trong xây dựng cơ bản, trong quản lý tài sản công, được cử tri phản ánh nhiều, nhưng việc ngăn chặn chưa hiệu quả. Cần xử lý nghiêm và xác định rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan để xảy ra tham nhũng, lãng phí. Cử tri cũng bày tỏ lo ngại về việc nông dân bỏ ruộng vì giá cả nông sản thấp, nhiều khi bị lỗ do được mùa thì mất giá. Nông dân cần được quan tâm đúng mức.

Cử tri cho rằng, tình trạng xây dựng, quản lý trật tự đô thị vẫn phức tạp. Nhiều công trình giao thông ở thành phố mới xây dựng đã hỏng hoặc hoạt động kém hiệu quả. Vấn đề xây dựng thủy điện làm ảnh hưởng hàng nghìn ha rừng, dẫn đến tình trạng lũ lụt ở miền trung vừa qua được nhiều cử tri nêu và kiến nghị cần rà soát, quy hoạch lại các dự án thủy điện. Thiệt hại trong lũ lụt vừa qua do các công trình thủy điện xả lũ cần quy rõ trách nhiệm.

Phát biểu ý kiến tại các buổi tiếp xúc, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn cử tri có nhiều ý kiến phong phú, sâu sắc. Theo Tổng Bí thư, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII thành công là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, là sự cộng hưởng của nhiều kết quả, như phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối nội, đối ngoại,…

Nêu rõ những nội dung, vấn đề hệ trọng được Quốc hội bàn, quyết định, đồng chí Tổng Bí thư phân tích sâu thêm một số điểm mới trong Hiến pháp (sửa đổi) đã được thông qua với đa số phiếu tán thành. Ðồng chí nhấn mạnh, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp được thông qua là thắng lợi lớn, do có sự chuẩn bị công phu nhiều năm qua. Hiến pháp (sửa đổi) lần này có nhiều điểm mới. Cụ thể như Ðiều 4, không phải giữ nguyên như trước. Chúng ta vẫn khẳng định phải có vai trò lãnh đạo của Ðảng – điều mà các thế lực thù địch muốn xóa bỏ. Sâu xa là chúng muốn xóa bỏ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng ta, để thực hiện chế độ đa đảng, hoặc thay bằng đảng khác. Lần này, Hiến pháp ghi rất rõ vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, theo đó, Ðảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đội tiên phong của nhân dân lao động, của cả dân tộc Việt Nam, Ðảng trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Ðảng gần dân, gắn bó, liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo lợi ích cho nhân dân, bảo vệ quyền lợi của nhân dân; chịu sự giám sát của nhân dân; chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước nhân dân. Ðảng như thế mới lãnh đạo được cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới,…

Sau khi phân tích sâu thêm một số điểm mới trong Luật Ðất đai sửa đổi, Tổng Bí thư đề nghị cử tri tìm hiểu đầy đủ, nắm vững quan điểm, nội dung trong các văn bản được kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII thông qua và làm tốt công tác tuyên truyền để góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất cao trong nhân dân. Ðồng chí Tổng Bí thư cũng trao đổi nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm, như chính quyền địa phương, tổ chức HÐND quận, phường; vấn đề nông dân; tinh giản biên chế; chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm,…

Chia sẻ với những khó khăn, bức xúc của cử tri, nhất là những vấn đề tồn đọng đã lâu, Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng, trực tiếp là lãnh đạo thành phố Hà Nội, các quận, phường tập trung giải quyết, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân.

Tại các buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội Ðơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội, báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII; nội dung trả lời của các cơ quan chức năng về những vấn đề mà cử tri kiến nghị tại các buổi tiếp xúc lần trước.

Theo Nhandan.vn