Thứ tư, 23/01/2019
Hội Nông dân tỉnh:

Một nhiệm kỳ nhìn lại

LSO-Hội Nông dân (HND) là một tổ chức chính trị xã hội, 5 năm qua (2013 – 2017), cán bộ, hội viên, nông dân (CB, HV, ND) các cấp trong tỉnh đã đoàn kết, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh hoạt động công tác hội và phong trào nông dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu đề ra.


Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đứng giữa) và
lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian trưng bày sản phẩm kinh tế
của hội viên nông dân tại hội nghị tổng kết nông dân sản xuất
kinh doanh giỏi tỉnh Lạng Sơn -Ảnh: HOÀNG TÙNG

Trong nhiệm kỳ, các cấp HND đã phát triển được 14.306 hội viên, đạt 143,05% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VIII HND tỉnh đề ra, nâng tổng số hội viên trên địa bàn tỉnh lên 114.670 hội viên, chiếm 89,79% so với hộ nông nghiệp, 100% thôn bản đều có tổ chức hội. Trong 5 năm qua, Ban Chấp hành HND tỉnh đã chủ động chỉ đạo các cấp hội tổ chức thực hiện tốt 3 phong trào thi đua yêu nước do Trung ương HND Việt Nam phát động.

 Điển hình, phong trào “ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng hội, có sức lan tỏa trong tất cả các lĩnh vực nông – lâm nghiệp và dịch vụ… Phong trào đã khích lệ động viên ND quyết tâm vươn lên, đổi mới tư duy, dám nghĩ dám làm, khai thác tiềm năng thế mạnh về vốn, lao động, đất đai đầu tư vào sản xuất. Nhằm tạo điều kiện cho hội viên có vốn để phát triển sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập, 5 năm qua, các cấp HND nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 663.619 triệu đồng; tín chấp với Ngân hàng NN&PTNT 32.570 triệu đồng. Các nguồn vốn vay qua kênh tổ chức hội đều được hội viên, ND sử dụng đúng mục đích, góp phần nâng cao đời sống của hội viên ND. Cùng với đó, các cấp hội còn tích cực vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ ND được 11.396 triệu đồng, nâng tổng số vốn Quỹ hỗ trợ ND địa bàn toàn tỉnh  lên 22.973 triệu đồng. Thông qua nguồn quỹ đã có 179 dự án với 1.593 hộ tham gia được vay vốn. Hiện nay, toàn tỉnh có 9.553 lượt hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, nhiều hộ sản xuất kinh doanh giỏi có mức thu nhập từ 130 triệu đồng đến 2,1 tỷ đồng/năm. Những gương điển hình sản xuất kinh doanh giỏi, tiêu biểu như: bà Đổng Thu Hiền, xã Vĩnh Lại, huyện Văn Quan với mô hình chăn nuôi lợn thịt và dịch vụ bán hàng tổng hợp có thu nhập trên 375 triệu đồng/năm; ông Hoàng Văn Ty, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng với mô hình chế biến gừng, nghệ cho thu nhập 650 triệu đồng/năm; ông Nông Văn Lâm, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng với mô hình trồng cây cam Canh, na có thu nhập trên 700 triệu đồng/năm; ông Phạm Văn Tám, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng với mô hình VACR có thu nhập trên 2,1 tỷ đồng/năm…


Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình trồng rau sạch tại
xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, phong trào ND tham gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) được HND các cấp quan tâm. Nhiệm kỳ qua, HND tỉnh đã ký kết nhiều chương trình phối hợp với các sở, ngành của tỉnh; chỉ đạo các cấp HND phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động hội viên tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; vận động ND tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, bảo vệ môi trường. Các cấp HND đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, tập huấn cho CB, HV, ND về mục đích ý nghĩa, nội dung XDNTM. Sửa chữa 4.251,55 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa, sửa chữa kênh mương 18.046,295 km, sửa chữa 58 phòng học, trạm y tế, 158 cột điện, với tổng số tiền do hội viên nông dân đóng góp 31.355,075 triệu động và 1.607.046 ngày công lao động; có 2.247 hộ HV, ND hiến đất với diện tích 189.318 m2 góp phần tích cực hoàn thành các tiêu chí XDNTM ở địa phương.

Cùng với 2  phong trào trên, phong trào ND tham gia đảm bảo quốc phòng – an ninh cũng đã được các cấp HND quan tâm thực hiện. Theo đó hội đã ký kết các chương trình phối hợp với các ngành chức năng (quân đội, công an, bộ đội biên phòng) đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CB, HV, ND nêu cao cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu lợi dụng tôn giáo, dân tộc, dân chủ, để kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc… Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được 5.444 buổi cho 267.505 lượt HV, ND, trợ giúp pháp lý cho 14.328 lượt HV, ND; tham gia hòa giải thành 2.501 vụ, phối hợp giải quyết 2.870 đơn thư khiếu nại, kiến nghị của ND được kịp thời, đảm bảo đúng luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của ND, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với những nỗ lực đó, trong nhiệm kỳ qua, nhiều cá nhân và tập thể đã được khen thưởng, trong đó: Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Trung ương HND Việt Nam tặng 771 kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”; tặng bằng khen cho 17 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào ND; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể và 86 cá nhân; HND tỉnh tặng bằng khen cho 94 tập thể và 163 cá nhân.

VŨ TRỌNG BẮC