Chủ nhật,  20/10/2019

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Vì một nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, công minh

Ngày 9-12, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức trung ương và các tỉnh, thành phố khu vực phía nam về Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược cải cách tư pháp.

Ngày 9-12, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức trung ương và các tỉnh, thành phố khu vực phía nam về Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư cùng các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo; Trương Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe đồng chí Lê Thị Thu Ba, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết, các đại biểu đã thảo luận đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược CCTP trong thời gian qua, đề nghị bổ sung một số nội dung về quan điểm, phương hướng nhiệm vụ CCTP, hoạt động của các cơ quan tư pháp phù hợp với các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Hiến pháp (sửa đổi) vừa được QH thông qua, Chủ tịch nước vừa ký lệnh ban hành…

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Chủ tịch nước đánh giá cao những ý kiến đóng góp thẳng thắn, chất lượng của các đại biểu. Những ý kiến tại hội nghị này cùng với ý kiến tại hội nghị các tỉnh phía bắc sẽ được tổng hợp, hoàn chỉnh Dự thảo báo cáo trình Bộ Chính trị trong thời gian tới. Chủ tịch nước nêu rõ: Chiến lược CCTP đã được cấp ủy, các tổ chức đảng triển khai tích cực. Nhận thức của đảng viên và nhân dân về quyền tư pháp, các cơ quan tư pháp, hoạt động tư pháp đã được nâng lên. Việc xây dựng hệ thống pháp luật hình sự, dân sự và hoạt động tư pháp từng bước được thực hiện theo đúng định hướng. Việc thực hiện chủ trương tăng cường tranh tụng tại phiên tòa kết hợp với kết quả điều tra tố tụng nhằm làm cơ sở để đưa ra phán quyết có tính thuyết phục cao ngày càng thấy rõ. Bên cạnh đó, đổi mới hoạt động công chứng; giám định, vai trò của luật sư đã đạt hiệu quả tích cực. Số lượng, chất lượng đội ngũ tư pháp được nâng lên rõ rệt…

Chủ tịch nước cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém như: Công tác triển khai thực hiện một số nhiệm vụ CCTP còn thiếu đồng bộ, chưa bảo đảm tính hệ thống, chưa theo đúng lộ trình và chưa ngang tầm nhu cầu đòi hỏi. Vấn đề hoàn thiện hệ thống pháp luật về hình sự, dân sự, kinh tế, lao động và thủ tục tư pháp, tổ chức hoạt động tư pháp có mặt còn chậm, thiếu đồng bộ. Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án còn thấp. Hiệu quả việc sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư pháp cũng như công tác giám sát của cơ quan dân cử, các đoàn thể xã hội chưa cao. Sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với một số nhiệm vụ CCTP có nơi buông lỏng, thiếu kiểm tra, đôn đốc. Sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp với cấp ủy đảng chưa thật sự chặt chẽ.

Những hạn chế, yếu kém đó, theo Chủ tịch nước, là do nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về CCTP chưa được như yêu cầu; một số địa phương nhận thức về vai trò, vị trí của ngành tư pháp chưa đúng tầm; một số cơ quan, địa phương do lợi ích cục bộ hoặc ngại khó chưa quyết tâm thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 49…

Chủ tịch nước yêu cầu, thời gian tới cần bám sát mục tiêu cải cách để xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo Nhandan.vn