Thứ bảy,  19/10/2019

Gặp mặt già làng, trưởng thôn dân tộc thiểu số tiêu biểu

Ngày 10-12, tại TP Đà Lạt, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức gặp mặt các già làng, trưởng thôn dân tộc thiểu số tiêu biểu trong công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2013.
 

– Ngày 10-12, tại TP Đà Lạt, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức gặp mặt các già làng, trưởng thôn dân tộc thiểu số tiêu biểu trong công tác quốc phòng – quân sự địa phương năm 2013.

Với vai trò, uy tín của mình, những năm qua, các già làng, trưởng thôn dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đã tích cực vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; tập trung sản xuất, phát triển kinh tế, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tuân thủ pháp luật, không nghe kẻ xấu xúi giục, kích động làm việc sai trái… Góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của chặng đường 69 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng với cả nước, quân và dân Lâm Đồng đã đóng góp một phần không nhỏ vào thắng lợi của dân tộc.

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng sáu mươi phần quà cho các già làng, trưởng thôn dân tộc thiểu số tiêu biểu trong công tác quốc phòng – quân sự địa phương năm 2013.

Theo Nhandan.vn