Chủ nhật, 20/01/2019

Họp liên tịch thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021

LSO-Hôm nay (28/5), HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp liên tịch thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu được thông tin dự kiến nội dung kỳ họp thứ tám của HĐND tỉnh khóa XVI về: Tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về miễn nhiệm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kỳ họp dự kiến sẽ nghe, nghiên cứu, thảo luận 34 báo cáo, tờ trình, thông qua 18 nghị quyết của HĐND tỉnh; công tác chỉ đạo chuẩn bị nội dung kỳ họp; thời gian tổ chức kỳ họp.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản đồng tình với dự kiến nội dung kỳ họp thứ tám của HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và đóng góp một số ý kiến về sửa đổi từ ngữ trong các báo cáo. Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các nội dung dự kiến trình kỳ họp gồm: các dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND, ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản đồng tình nội dung trình trong cuộc họp. Đồng chí chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh rà soát, chỉnh sửa một từ ngữ trong tên một số báo cáo theo ý kiến của đại biểu đã thảo luận. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng kỳ họp, các ban của HĐND tỉnh chủ trì thẩm tra các vấn đề liên quan đến lĩnh vực được phân công; Các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; Văn phòng HĐND tỉnh, UBND tỉnh giúp Thường trực HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc và phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ họp…

THANH HÒA