Chủ nhật, 26/05/2019
Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở:

Làm việc với Huyện ủy Lộc Bình, Cục Hải quan và Công ty TNHH Bảo Long

LSO-Hôm nay (28/5), Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCOCS) do đồng chí Trần Thị Bích Thuỷ, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra 3 đơn vị gồm: Huyện uỷ Lộc Bình, Cục Hải quan và Công ty TNHH Bảo Long.


Đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương,
Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân ở cơ sở
phát biểu tại buổi kiểm tra với Công ty TNHH Bảo Long

Tại các đơn vị, đoàn nghe đại diện các đơn vị báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện QCDCOCS tại đơn vị từ năm 2016 đến nay. Sau khi nghe đại diện các đơn vị  báo cáo, đoàn đã tìm hiểu các công tác liên quan đến thực hiện QCDCOCS như: lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai; tuyên truyền, quán triệt; hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện QCDC; phối hợp; kiểm tra, giám sát; sơ, tổng kết, nhân rộng các điển hình xây dựng và thực hiện tốt QCDCOCS; kết quả 3 năm triển khai thực hiện Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị, khoá XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDCOCS.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương, đại biểu tỉnh, huyện và xã cùng trao đổi, thảo luận làm rõ thêm những kết quả, mô hình, cũng như những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, từ đó kiến nghị đề xuất, với tỉnh, với Trung ương sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy định về Quy chế dân chủ ở cơ sở cho phù hợp với thực tiễn.


Đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương,
Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân ở cơ sở
phát biểu tại buổi kiểm tra tại Huyện ủy Lộc Bình

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị các đơn vị làm rõ hơn những nội dung liên quan đến tiếp công dân, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cán bộ và nhân dân; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các loại hình QCDCOCS; vai trò của các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội trong thực hiện QCDCOCS; vai trò giám sát của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng…

Phát biểu kết luận cuộc kiểm tra tại các đơn vị, đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương biểu dương và ghi nhận kết quả đạt được trong thực hiện QCDCOCS từ năm 2016 đến nay của các đơn vị. Nổi bật là các đơn vị đã làm tốt công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện QCDCOCS; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCOCS; làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân; tăng cường đối thoại giữa cấp ủy,, chính quyền với nhân dân, giữa cơ quan với doanh nghiệp và người lao động; phát huy tốt vai trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh thực hiện đem lại nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp…

Đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương cũng đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị được kiểm tra đẩy mạnh và thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thực hiện QCDCOCS đến cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân; tăng cường hơn nữa sự phối hợp của chính quyền, đơn vị với các cấp, ngành liên quan trong thực hiện QCDCOCS; tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện QCDCOCS, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng và các tổ chức chính trị – xã hội của cơ quan, đơn vị mình; người đứng đầu các cấp, các ngành cần phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình trong thực hiện QCDCOCS…

PHÙNG KHIÊM