Thứ ba,  17/09/2019

Chính phủ Ai-len tài trợ Chương trình 135 giai đoạn 2013 – 2015

Sáng 13-12, tại Hà Nội, đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và ông Đa-mi-en Cô-lơ, Đại sứ Ai-len tại Việt Nam đã ký Thỏa thuận tài trợ của Chính phủ Ai-len cho Chương trình 135 ở Việt Nam giai đoạn 2013-2015. Chứng kiến lễ ký có đại diện Chương trình phát triển LHQ (UNDP), Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và một số bộ, ngành, địa phương.

Sáng 13-12, tại Hà Nội, đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và ông Đa-mi-en Cô-lơ, Đại sứ Ai-len tại Việt Nam đã ký Thỏa thuận tài trợ của Chính phủ Ai-len cho Chương trình 135 ở Việt Nam giai đoạn 2013-2015. Chứng kiến lễ ký có đại diện Chương trình phát triển LHQ (UNDP), Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và một số bộ, ngành, địa phương.

Theo thỏa thuận, giai đoạn 2013 – 2015, Chính phủ Ai-len cam kết hỗ trợ 13,29 triệu ơ-rô cho Chương trình 135 ở tám tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Bắc Cạn, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Kon Tum và Trà Vinh.

Khoản hỗ trợ này phục vụ công tác giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); cải thiện đời sống văn hóa, xã hội của người dân tại những xã đặc biệt khó khăn ở vùng núi; thu hẹp khoảng cách và mức sống giữa các khu vực và các nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Hằng năm, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ailen sẽ đánh giá, giám sát tiến độ việc triển khai thực hiện khoản viện trợ này.

Phát biểu ý kiến tại lễ ký kết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Sơn Phước Hoan nhấn mạnh: Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, đầu tư nhiều nguồn lực để hỗ trợ vùng đồng bào DTTS và miền núi, tập trung đầu tư cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.

Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc mong muốn Chính phủ Ailen và các đối tác, các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ công cuộc xóa đói, giảm nghèo tại Việt Nam. Đại sứ Ai-len tại Việt Nam Đa-mi-en Cô-lơ nhấn mạnh: Ai-len cam kết tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ Chương trình giảm nghèo ở Việt Nam hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống cho hàng triệu người nghèo trong những năm tới.

Theo Nhandan.vn