Thứ ba,  20/08/2019

Các tỉnh Tây Bắc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ

Ngày 13-12, tại tỉnh Yên Bái, các ban tổ chức tỉnh ủy Cụm thi đua tám tỉnh Tây Bắc gồm Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Ngày 13-12, tại tỉnh Yên Bái, các ban tổ chức tỉnh ủy Cụm thi đua tám tỉnh Tây Bắc gồm Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Năm 2013, ban tổ chức tỉnh ủy các tỉnh Tây Bắc đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy địa phương lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Đảng; thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác tổ chức cán bộ, trong rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2011-2015; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; đào tạo bồi dưỡng luân chuyển cán bộ, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị.

Cùng với đó, các ban tổ chức tỉnh ủy các tỉnh Tây Bắc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề học tập Bác Hồ về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Năm 2014, các ban tổ chức tỉnh ủy các tỉnh Tây Bắc tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư, của tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua trong Cụm, đổi mới, sáng tạo tập trung vào những việc khó, việc mới, gắn với thực tế hoạt động thường xuyên; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm công bằng, kịp thời, đúng đối tượng…

Theo Nhandan.vn