Thứ ba,  20/08/2019

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 13-12, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao đã làm việc với ngành tòa án và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Tiền Giang về thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến 2020.

Ngày 13-12, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao đã làm việc với ngành tòa án và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Tiền Giang về thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến 2020.

Đồng chí Trương Hòa Bình lưu ý ngành tòa án tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng tranh tụng tại tòa, hạn chế án oan sai, đồng thời kiên quyết không để lọt tội phạm; triển khai thực hiện theo Hiến pháp (sửa đổi) về thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan tòa án các cấp nhằm bảo đảm tính công bằng, nghiêm minh của pháp luật.

Từ khi thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến nay, tòa án hai cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã từng bước đổi mới công tác xét xử, đặc biệt là nâng cao chất lượng tranh tụng tại tòa theo hướng công khai, dân chủ, bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật đối với người tham gia tố tụng.

Theo Nhandan.vn