Thứ tư, 20/02/2019

Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

LSO-Sáng nay (29/5), Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương thực hiện QCDC làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.


Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện
QCDC phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên BCĐ thực hiện QCDC tỉnh, thường trực một số huyện, thành ủy.

Từ năm 2016 đến nay, việc thực hiện QCDC đối với các loại hình cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục được duy trì thực hiện có nền nếp và có chuyển biến tích cực. Cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện QCDC, tổ chức giám sát và phản biện xã hội đối với các chủ trương, dự án có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế – xã hội.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo
Trung ương thực hiện QCDC

Các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện QCDC gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tăng cường đối thoại với người dân và doanh nghiệp. Các cấp, ngành, doanh nghiệp trong tỉnh cũng đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân về công tác quản lý điều hành, thái độ, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức…

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, tỉnh đã phân tích làm rõ hơn các nội dung liên quan đến thực hiện QCDC như: công tác chỉ đạo, triển khai; tuyên truyền, quán triệt; hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC các cấp; công tác phối hợp; kiểm tra, giám sát, nhân rộng các điển hình, mô hình xây dựng và thực hiện tốt QCDC; kết quả thực hiện QCDC ở cấp xã, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp; kết quả triển khai thực hiện Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương biểu dương và ghi nhận kết quả đạt được trong thực hiện QCDC của tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí yêu cầu: Thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn cần đẩy mạnh và thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC nhằm nâng cao nhận thức người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể và quần chúng nhân dân; tăng cường hơn nữa sự phối hợp của chính quyền, đơn vị với các cấp, ngành liên quan trong thực hiện QCDC; tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện QCDC, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng và các tổ chức chính trị – xã hội của cơ quan, đơn vị; người đứng đầu các cấp, các ngành cần phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong thực hiện QCDC, đưa việc thực hiện QCDC đi vào thực chất, bền vững. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện QCDC, thực hiện tốt việc lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân để xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

PHÙNG KHIÊM