Thứ bảy, 15/08/2020

UBND tỉnh: Triển khai kế hoạch, dự toán ngân sách 2014

LSO - Sáng 14/12/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Dự hội nghị có đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Vy Văn Thành Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, các phòng ban chức năng liên quan đến công tác tài chính, ngân sách.

LSO – Sáng 14/12/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Dự hội nghị có đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Vy Văn Thành Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, các phòng ban chức năng liên quan đến công tác tài chính, ngân sách.

 
Hội nghị triển khai dự kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

Hội nghị đã công bố Quyết định của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Quyết định nêu rõ những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, tập trung vào các nhóm giải pháp thực hiện có hiệu quả nghị quyết của chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội 2014. Tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn trở thành vùng kinh tế động lực. Xây dựng nông thôn mới là chương trình tổng hợp trung tâm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Phát triển nông lâm nghiệp bền vững, để tạo sự ổn định về xã hội cải thiện nâng cao mức sống của nhân dân. Tăng cường sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích phát triển công nghiệp gắn với nguồn nguyên liệu nông thôn. Tăng cường phát triển thương mại dịch vụ, đầu tư phát triển doanh nghiệp, xuất khẩu sản phẩm địa phương. Cùng với đó là tăng cường quản lý sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhà nước, phân bổ đúng nguyên tắc, xử lý nợ, đảm bảo phát huy hiệu quả. Phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Phát triển khoa học công nghệ tài nguyên môi trường, tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thông tin truyền thông tạo sự đồng thuận xã hội. Điều hành ngân sách nhà nước, thu, quản lý thu đảm bảo tăng thu 5% so với dự toán. UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành căn cứ yêu cầu để triển khai đạt hiệu quả cao nhất. Hội nghị đã tiến hành thảo luận. Các ý kiến của huyện, thành phố, doanh nghiệp đều tập trung vào quyết tâm thu hoàn thành dự toán, phấn đấu tăng thu đạt yêu cầu đề ra.

Các đại biểu thảo luận quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu 2014

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đồng chí Vy Văn Thành nhấn mạnh. Vấn đề thu ngân sách hiện nay là rất khó khăn, tuy nhiên quan trọng nhất là thu sát, thu đủ, xác định nguồn thu đúng. Tập trung rà soát các khoản thu doanh nghiệp trên địa bàn. Cần tập trung cao độ vào xây dựng Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, tạo cơ chế chính sách thông thoáng, hấp dẫn, thuận lợi để thu hút. Tăng cường chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học vào sản xuất. Chủ động phòng chống dịch bệnh. Tăng cường thanh tra kiểm tra, đặc biệt thanh kiểm tra trong thu ngân sách. Tăng cường xây dựng nông thôn mới làm thay đổi nhận thức của cán bộ nhân dân. Bên cạnh đó đầu tư có trọng điểm, thực hiện tốt an sinh xã hội. Ngay những ngày này các cấp ngành cần tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ 2013, tạo đà thực hiện kế hoạch 2014.

Tin ảnh: Nguyễn Đông Bắc