Thứ sáu,  18/10/2019

Nghệ An thu hút đầu tư, phát triển các ngành kinh tế trọng điểm

Năm 2014, tỉnh Nghệ An phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 7 đến 8%; thu ngân sách đạt 6.732 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người khoảng 25 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10%...
Lớp học thực hành nghề phay, tiện công nghiệp, Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, TP Vinh (Nghệ An).

* Tuyên Quang tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Năm 2014, tỉnh Nghệ An phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 7 đến 8%; thu ngân sách đạt 6.732 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người khoảng 25 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10%…

Ðể đạt mục tiêu nêu trên, Nghệ An tập trung thực hiện các giải pháp, như thu hút đầu tư để phát triển các ngành kinh tế trọng điểm; thực hiện tốt công tác giảm nghèo và an sinh xã hội; giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến người dân, như nước sạch, điện sinh hoạt, môi trường. Tỉnh chỉ đạo các địa phương, các ngành tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, tăng cường quản lý, phát triển nguồn thu, xử lý nợ đọng; đổi mới hình thức, phương pháp, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã… thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An ước đạt 7%; thu nhập bình quân đầu người 23,57 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 12,5%…

* Nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của tỉnh Tuyên Quang là tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp; thực hiện có hiệu quả các dự án, quy hoạch về sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; phát triển nhanh các ngành dịch vụ, tăng cường kiểm soát thị trường; nâng cao hiệu quả xúc tiến, thu hút đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế cùng phát triển,… Tuyên Quang phấn đấu năm 2014, tốc độ tăng trưởng GDP đạt hơn 15%; thu hút 950 nghìn lượt khách du lịch, đạt doanh thu 880 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 14%; tạo việc làm mới cho 17.500 lao động.

Năm 2013, tốc độ tăng trưởng GDP của Tuyên Quang đạt hơn 13,5%; trong đó, nông, lâm, thủy sản tăng hơn 5%; thu ngân sách đạt hơn 1.336 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 18.244 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 22,6% xuống còn 18,4%; gần 96% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia…

Theo Nhandan.vn