Thứ hai,  17/02/2020

Hiến pháp sửa đổi sẽ tạo sự phát triển mới cho đất nước

Cử tri tỉnh Bình Thuận mong muốn, Hiến pháp 1992 sửa đổi sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế và nâng cao đời sống của người dân.

Cử tri tỉnh Bình Thuận mong muốn, Hiến pháp 1992 sửa đổi sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế và nâng cao đời sống của người dân.

“Phấn khởi và tin tưởng và tương lai tương sáng của đất nước”. Đó là tâm trạng chung của phần lớn các cử tri trong tỉnh Bình Thuận tại các buổi tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII vừa qua. Đặc biệt là người dân rất hồ hởi với việc thông qua Hiến pháp 1992 sửa đổi.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng, trong đó có việc thông qua  Hiến pháp sửa đổi. Chính vì vậy, tại các buổi tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, cử tri đánh giá cao Bản hiến pháp sửa đổi mới được Quốc hội thông qua và  tin tưởng rằng, đó sẽ là động lực để đất nước phát triển nhanh trong thời gian tới.

Cử tri Lý Ngọc Sáu, thị xã Lagi mong muốn các cấp lãnh đạo nhanh chóng áp dụng có hiệu quả Hiến pháp sửa đổi vào áp dụng thực tiễn của cuộc sống để thúc đẩy nền kinh tế, đảm bảo  đời sống của người dân.

Cử tri Phạm Hòa kiến nghị các vị lãnh đạo của Nhà nước cần quan tâm nhiều hơn nữa thể hiện vai trò trách nhiệm của mình đến với đời sống nhân dân, từng bước cải thiện kinh tế.

Tại các buổi tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội, cử tri Bình Thuận còn mong muốn Đảng và Nhà nước cần xử lý nghiêm hơn nữa các vụ án tham nhũng, nhanh chóng đưa ra xét xử công khai để tạo được lòng tin của người dân.

Cử tri Nguyễn Duy Linh đề nghị Quốc hội phải có hình thức kỷ luật cao hơn nữa đối với những cá nhân, đơn vị để xảy ra tham nhũng. Có như vậy, bà con mới tin tưởng hơn vào đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tại cuộc tiếp xúc, nhiều vấn đề “nóng” tại địa phương được đưa ra như: khai thác titan gây ra tràn bùn, xả thải gây ô nhiễm môi trường, phát triển y tế khu vực miền núi… cũng được cử tri trong tỉnh kiến nghị  đã được đoàn đại biểu Quốc hội tình Bình Thuận ghi nhận và sẽ chuyển đến Quốc hội trong kỳ họp tới.

Theo VOV.vn