Thứ năm, 25/04/2019
Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở:

Đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cụm các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc

LSO-Chiều nay (29/5), tại Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện QCDC cụm các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc gồm: Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La và Lạng Sơn.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
phát biểu chào mừng hội nghị

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương thực hiện QCDC chủ trì hội nghị. Dự hội nghị về phía tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và ban dân vận các huyện, thành  phố.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn điểm qua tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong những năm gần đây, đồng thời khẳng định các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Lạng Sơn hết sức coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Trong đó nổi bật và thành công là đã làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, riêng năm 2017, cấp tỉnh tổ chức được 3 cuộc, cấp huyện tổ chức được 6 cuộc, đạt 54%, cấp xã tổ chức được 200 cuộc, đạt 88%. Hằng năm, tỉnh đều tổ chức gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để có biện pháp giải quyết kịp thời. Việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cả 3 loại hình cơ sở trên địa bàn được thực hiện tốt.

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh đã chia sẻ những mô hình tốt, cách làm hay, kinh nghiệm quý trong tổ chức triển khai thực hiện QCDC trên địa bàn mỗi tỉnh, đồng thời thảo luận, trao đổi, tìm giải pháp thiết thực, hiệu quả để tổ chức thực hiện tốt QCDC trong thời gian tiếp theo.


Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận kết quả đạt được trong thực hiện QCDC cụm các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu các tỉnh cần đẩy mạnh và thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC nhằm nâng cao nhận thức người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể và nhân dân; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về thực hiện QCDC; đẩy mạnh triển khai “Năm dân vận chính quyền 2018” nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp; gắn việc thực hiện QCDC với việc thực hiện phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong thực hiện QCDC; tiếp tục quan tâm giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm, bức xúc, được dư luận xã hội quan tâm; MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các hoạt động giám sát, phản viện xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC. Bên cạnh đó thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở, chú trọng kiểm tra, giám sát ở những ngành, lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp…

PHÙNG KHIÊM