Thứ sáu,  18/10/2019

Việt Nam – Hoa Kỳ hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Ngày 16/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ Ký kết Bản Ghi nhớ giữa Ban chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.

Ngày 16/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ Ký kết Bản Ghi nhớ giữa Ban chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.

 

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Bùi Hồng Lĩnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo
504, thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear ,thay mặt
Chính phủ Hoa Kỳ, tại Lễ ký kết (Ảnh: Mạnh Hùng)

Bản Ghi nhớ được Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Bùi Hồng Lĩnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (BCĐ504), thay mặt Chính phủ Việt Nam, và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear, thay mặt Chính phủ Hoa Kỳ, cùng ký kết.

Đây là Bản Ghi nhớ đầu tiên về hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn giữa hai Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước vừa ra Tuyên bố chung về việc thiết lập Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ ngày 26/7/2013.

Bản Ghi nhớ với mục tiêu thiết lập một cơ chế lâu dài nhằm tăng cường sự hợp tác nhân đạo giữa hai bên về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam thông qua trao đổi đoàn; tổ chức các hoạt động đào tạo chung; nâng cấp trang thiết bị và công nghệ; hỗ trợ tài chính và kêu gọi sự tham gia của cộng đồng quốc tế với những nội dung hợp tác cụ thể như: Tăng cường các kỹ năng, kỹ thuật và chuyên môn quản lý; xây dựng năng lực; chuyển giao, tiếp thu kinh nghiệm …

 

Cuộc làm việc giữa Ban Chỉ đạo 504 Việt Nam và phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa kỳ
(Ảnh: Mạnh Hùng)

Phát biểu tại Lễ ký, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh nhấn mạnh: Bản Ghi nhớ đóng vai trò quan trọng trong tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, đồng thời, thúc đẩy và tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ.

Theo CPV