Thứ ba,  17/09/2019

Giảm thiểu các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân

Sẽ có trên 1.300 thủ tục hành chính được đơn giản hóa khi mọi công dân Việt Nam được cấp số định danh cá nhân. Đồng thời, tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho người dân, doanh nghiệp.

Sẽ có trên 1.300 thủ tục hành chính được đơn giản hóa khi mọi công dân Việt Nam được cấp số định danh cá nhân. Đồng thời, tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho người dân, doanh nghiệp.

Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Bộ Tư pháp, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 896 của Chính phủ Ngô Hải Phan, khẳng định tại hội nghị tập huấn về công tác hệ thống hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư được Bộ Tư pháp tổ chức sáng 17/12, tại Hà Nội.

Ngày 8/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 896/QQĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 -2020 (Đề án 896).

 

 Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: TH).

Theo Cục trưởng Ngô Hải Phan, hiện nay, mỗi địa phương đều có thể xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư trên địa bàn. Điều đó chỉ giúp công tác quản lý cục bộ tại từng địa phương. Trong khi đó, việc thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thể giúp các bộ, ngành, các địa phương, kể cả các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, có thể khai thác thông tin về dân cư. Trong khi đó, người dân cũng có thể thực hiện thủ tục hành chính ở bất cứ đâu mà không phải mang theo quá nhiều giấy tờ.

Cục trưởng Ngô Hải Phan nhấn mạnh, về cơ bản, thủ tục hành chính, giấy tờ giải quyết thủ tục hành chính đều do các bộ, ngành ban hành và tham mưu ban hành. Do vậy, các bộ, ngành cũng cần xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, qua đó số lượng đơn giản hóa thủ tục hành chính còn lớn hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, để việc kết nối cơ sở dữ liệu ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thuận lợi, Cục trưởng Ngô Hải Phan cũng lưu ý, các bộ, ngành cần giảm trường dữ liệu đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Hiện nay, theo Cục trưởng Ngô Hải Phan, cách thức giải quyết các thủ tục hành chính còn thủ công. Mọi thủ tục đều yêu cầu người dân tự chứng minh nhân thân.

Theo lộ trình, đến năm 2020, tất cả công dân đều có số định danh cá nhân.

Và với khoảng 20 thông tin cơ bản về công dân được thiết lập trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì sẽ có trên 1.300 thủ tục hành chính được đơn giản hóa khi mọi công dân Việt Nam được cấp số định danh cá nhân. Lợi ích mang lại có thể tiết kiệm được 1.600 tỷ đồng/năm cho người dân, doanh nghiệp.

“Vì vậy, việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ tránh đầu tư dàn trải, cát cứ thông tin về dân cư, giúp tiết kiệm được rất nhiều”, Cục trưởng Ngô Hải Phan nói.

Để thực hiện việc này, Cục trưởng Ngô Hải Phan nhấn mạnh, bên cạnh việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì việc hệ thống hóa, rà soát các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư là một nhiệm vụ rất quan trọng. Thông qua đó thống kê được các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân trong các quan hệ dân sự, kinh tế hàng ngày mà người dân phải thực hiện, làm rõ số lượng thủ tục hành chính, giấy tờ công dân không cần thiết, không hợp lý giúp giảm bớt gánh nặng về chi phí thực hiện thủ tục hành chính của người dân cũng như giúp các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ được thuận lợi.

Thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 896, hướng dẫn của Văn phòng Ban Chỉ đạo 896, đến nay, tại hầu hết các Bộ, ngành đã thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe hướng dẫn một số hoạt động triển khai thực hiện Đề án 896 theo Công văn hướng dẫn của Văn phòng Ban Chỉ đạo 896, trong đó nêu rõ yêu cầu, phạm vi cũng như cách thức và nội dung hệ thống hóa. Theo yêu cầu, tiến độ thực hiện của Đề án 896, ngày 31/12/2013, các Bộ, ngành và một số cơ quan phải hoàn thành việc hệ thống hóa, báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo. Đồng thời, các đại biểu cũng đã được trao đổi, nghe giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm thống nhất về phương pháp thực hiện.

Theo CPV