Thứ ba,  22/10/2019

Hội nghị trực tuyến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 17/12/2013, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ngày 17/12/2013, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Cục trưởng Cục Chính sách, Thiếu tướng Trần Văn Minh
thông tin về Hội nghị

Theo đó, Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 20/12/2013 tại Thủ đô Hà Nội và 74 điểm cầu ở các quân khu, quân đoàn và 63 tỉnh thành trực thuộc Trung ương. Đây là Hội nghị lớn mang tầm quốc gia, có ý nghĩa chính trị, xã hội đặc biệt, tính nhân văn sâu sắc; thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành và của toàn xã hội. Qua Hội nghị, tiếp tục khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước ta làm hết sức mình để thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ- Một trong những nội dung trọng tâm của công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và sự mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Hội nghị sẽ tập trung vào các nội dung chính sau: Quán triệt Chỉ thị số 24- CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; phổ biến Quyết định số 1237/QĐ- TTg ngày 27/7/2013 về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Phổ biến kế hoạch số 252/KH- BCĐQG 1237 ngày 11/11/2013 của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 triển khai thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Phổ biến Quyết định số 75/2013/QĐ- TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Thông tư số 214/2013/TT-BQP ngày 07/12/2013 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại buổi họp báo, Cục trưởng Cục Chính sách, Thiếu tướng Trần Văn Minh cho biết: Trải qua gần nửa thế kỷ đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường, vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Ngay sau chiến tranh kết thúc, Đảng, Nhà nước ta đã sớm có chủ trương, chính sách về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các cấp, ngành, địa phương trong cả nước cũng như đơn vị quân đội đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung nhân lực thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay, các địa phương, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được: 15.989 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào (1994-2013); 14.549 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia (2001-2013); 939.462 hài cốt liệt sĩ ở trong nước và được an táng tại 3.077 nghĩa trang liệt sĩ. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khoảng hơn 200.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập.

Theo CPV