Thứ sáu,  20/09/2019
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác nội vụ năm 2013:

Nhiều nỗ lực trong công tác nội vụ

LSO-Được sự đồng ý của Chính phủ, sáng 20/12/2013, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị truyền hình trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác nội vụ năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

LSO-Được sự đồng ý của Chính phủ, sáng 20/12/2013, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị truyền hình trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác nội vụ năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Nguyễn Thái Bình – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn, đến dự có các đồng chí: Trương Hùng Anh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện một số cơ quan, ban ngành tỉnh và 2 đơn vị cấp huyện: Cao Lộc, Thành phố Lạng Sơn.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Năm 2013, Bộ Nội vụ có nhiều nỗ lực trong công tác chuyên môn. Cụ thể đã cố gắng tích cực chuẩn bị các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo phân công của Chính phủ. Trình Chính phủ ban hành 25/25 nghị định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo tinh thần cải cách. Thống nhất tổ chức về cơ cấu để đưa các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đi vào hoạt động ổn định. Giữ ổn định biên chế công chức. Công tác cải cách hành chính ở các bộ, ngành, địa phương tiếp tục có chuyển biến tích cực trên cả 6 lĩnh vực. Ngành cũng tập trung phối hợp đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, trong đó tập trung thực hiện nội dung xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức viên chức; tổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh; thí điểm thực hiện thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý; ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển CC; thực hiện việc sửa đổi bổ sung và giải quyết một số vấn đề về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã; bước đầu đổi mới chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng cán bộ, công chức.

Năm 2013, ngành nội vụ Lạng Sơn cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành 5 văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh thực hiện các nội dung chương trình cải cách hành chính; triển khai Đề án tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; tổ chức công khai, dân chủ kỳ thi công chức và thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh; không để xảy ra các vấn đề phức tạp liên quan đến lĩnh vực tôn giáo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, năm 2014, ngành nội vụ cả nước cần nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; hoàn thiện chính sách tiền lương, tinh giản biên chế.

MINH ĐỨC