Thứ sáu,  18/10/2019

Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị – Hành chính hệ tại chức, khóa học 2013 – 2015

LSO-Chiều ngày 20/12/2013, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn, tổ chức khai giảng lớp Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ tại chức, khóa học 2013 - 2015.

LSO-Chiều ngày 20/12/2013, Học viện Chính trị – Hành chính khu vực I phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn, tổ chức khai giảng lớp Cao cấp lý luận Chính trị – Hành chính hệ tại chức, khóa học 2013 – 2015. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính khu vực I.

Các học viên dự lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận Chính trị – Hành chính hệ tại chức, khóa học 2013 – 2015

Lớp học có tổng số 110 học viên là trưởng, phó phòng thuộc các cơ quan, đơn vị sở, ngành và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.  Trong 2 năm, vừa học, vừa làm, các học viên sẽ  tập trung học tập và nghiên cứu nhiều bộ môn lý luận chính trị như: Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Xây dựng Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước và Pháp luật, Quan hệ Quốc tế,  Tâm lý học…. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là dịp để các học viên có cơ hội để tiếp thu sâu sắc những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao hơn nữa trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý và tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách người cán bộ cách mạng. Vì vậy mỗi học viên cần tích cực, chủ động sắp xếp công việc cơ quan và gia đình một cách hợp lý, dành tối đa thời gian và trí tuệ cho nhiệm vụ học tập, thực hiện tốt phương châm lý luận gắn với thực tiễn để trở thành người cán bộ lãnh đạo quản lý “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

M.V.H