Thứ sáu,  18/10/2019

Bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28

Chiều ngày 20/12/2013, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 với chủ đề "Ngoại giao chủ động, tích cực hội nhập quốc tế" đã bế mạc, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Chiều ngày 20/12/2013, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 với chủ đề “Ngoại giao chủ động, tích cực hội nhập quốc tế” đã bế mạc, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh
 p
hát biểu bế mạc Hội nghị (Ảnh: Mạnh Hùng)

Trong 5 ngày làm việc khẩn trương, liên tục, Hội nghị đã vinh dự được các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến dự và chỉ đạo. Các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã đến chào và lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; làm việc với một số cơ quan trung ương và thành phố Hà Nội.

Hội nghị đã thống nhất nhận định, tình hình thế giới và khu vực đã, đang và sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến nhanh và phức tạp; cơ hội và thách thức đan xen; mức độ phức tạp và tính đa ngành của các vấn đề đối ngoại ngày càng gia tăng; nhiều vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống tác động nhiều chiều đến môi trường an ninh và phát triển của đất nước ta. Trong bối cảnh đó, Đảng ta đã phân tích, đánh giá, phát hiện và khai thác các cơ hội, nhận rõ và hóa giải các thách thức. Các bộ, ngành, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai đường lối đối ngoại và chủ trương hội nhập quốc tế của Đại hội Đảng lần thứ XI; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Đảng, đối ngoại Quốc hội, đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại an ninh, công tác ngoại vụ địa phương, tạo thành sức mạnh tổng hợp, tăng vị thế của đất nước.

Hội nghị đã tổng kết các kết quả công tác đạt được thời gian qua, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra biện pháp triển khai các nhiệm vụ đối ngoại thời gian tới.
 
Hội nghị xác định, nhiệm vụ của ngành Ngoại giao trong thời gian tới là: Tiếp tục phát huy sức mạnh của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; góp phần giữ vững môi trường hoà bình ổn định, gắn kết giữa phục vụ phát triển kinh tế và đẩy mạnh hội nhập quốc tế với việc củng cố, tăng cường thế trận đối ngoại – quốc phòng – an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và những lợi ích chiến lược của đất nước; tiếp tục nỗ lực đưa các mối quan hệ đi vào chiều sâu, tích cực tham gia hiệu quả trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế; đẩy mạnh triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại, tăng cường sự gắn kết giữa ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân, thông tin – tuyên truyền đối ngoại, nghiên cứu tham mưu chiến lược; đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và hỗ trợ các địa phương.

Để thực hiện có kết quả các mục tiêu đề ra, ngành Ngoại giao sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác xây dựng ngành, nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy và chất lượng nguồn nhân lực.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, ngành Ngoại giao cần quán triệt sâu sắc các định hướng chiến lược về đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XI, triển khai một cách chủ động hơn, hiệu quả hơn các mặt công tác, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 đã diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở với sự tham gia rộng rãi của các bộ, ban, ngành, các địa phương. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động, cụ thể hóa quyết tâm của ngành Ngoại giao, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.

Theo CPV