Chủ nhật,  22/09/2019

Chính sách mới, quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 209/2013/NÐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT). Theo đó, người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 209/2013/NÐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT). Theo đó, người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ (kể cả trường hợp mua dịch vụ gắn với hàng hóa) của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân mua dịch vụ là người nộp thuế, trừ trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT quy định. Nghị định còn quy định rõ căn cứ và phương pháp tính thuế; khấu trừ, hoàn thuế.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2014.

* Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 208/2013/NÐ-CP quy định các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ. Nghị định gồm bốn chương và 18 điều. Sau những quy định chung, Nghị định nêu rõ các biện pháp phòng ngừa hành vi chống người thi hành công vụ; các biện pháp ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ và trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan của Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp; điều khoản thi hành.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-2-2014.

Theo Nhandan