Thứ ba,  17/09/2019

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ với các địa phương

Thủ tướng đề nghị các địa phương tập trung thảo luận, đánh giá tình hình KT-XH và kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2013.

Sáng nay (23/12), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ với các địa phương nhằm triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Tham dự phiên họp qua truyền hình trực tuyến có lãnh đạo chủ chốt 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương ở điểm cầu Trụ sở Chính phủ tại Hà Nội (Ảnh: Chinhphu.vn)

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Chính phủ mong muốn nghe nhiều ý kiến của các địa phương nhằm hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị các địa phương tập trung thảo luận, đánh giá tình hình KT-XH và kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong năm 2013, cả những mặt được và những hạn chế, yếu kém nhằm thống nhất nhận thức và hành động theo Nghị quyết của Chính phủ, cùng chung sức tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2014 mà Quốc hội đã thông qua.

Theo chương trình làm việc, phiên họp Chính phủ với các địa phương sẽ diễn ra trong hai ngày. Kết thúc phiên họp, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 để thống nhất triển khai trong toàn quốc.

Cũng trong phiên họp này, các thành viên Chính phủ và các địa phương cũng tập trung thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cũng như Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Theo VOV