Thứ sáu,  18/10/2019
Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

LSO-Sáng 23/12/2013, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 10 năm cổ phần hóa và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Nhà nước trao tặng.

LSO-Sáng 23/12/2013, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 10 năm cổ phần hóa và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Nhà nước trao tặng.

Trước tháng 12/2003, Công ty Vật tư Nông nghiệp Lạng Sơn nay là Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Lạng Sơn đứng trước nguy cơ phá sản. Kho tàng xuống cấp, vốn lưu động âm, nợ trong sản xuất kinh doanh lớn. Trước tình hình ấy công ty đã thực hiện nhanh kế hoạch cổ phần hóa, sắp xếp lại doanh nghiệp. Vì vậy công ty đã đi đúng hướng và phát triển bền vững. Sau 10 năm cổ phần hóa doanh thu của công ty đã đạt 1.552 tỷ đồng. Khối lượng kinh doanh đạt 332.000 tấn. Bình quân mỗi năm công ty thực hiện đạt trên 33.200 tấn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tổng nộp ngân sách 10 năm đạt gần 23 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân năm đạt 18%, doanh thu tăng 3,5 lần. Lợi nhuận bình quân tăng 16,79% năm. Từ đó công ty có điều kiện đầu tư tái sản xuất, xây dựng kho bãi, đầu tư phương tiện vận tải đạt trên 21 tỷ đồng. Đóng góp từ thiện xã hội đạt trên 300 triệu đồng. Ghi nhận những kết quả ấy công ty đã được tặng những phần thưởng cao quý như: Cúp vàng kinh tế và hội nhập, Doanh nghiệp phát triển bền vững, Cúp vàng doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam, Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Năm 2013, nhân dịp kỷ niệm 10 năm cổ phần hóa, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Lạng Sơn đã được Nhà nước nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Cũng trong lễ kỷ niệm 10 năm cổ phần hóa công ty đã tặng giấy khen cho cán bộ công nhân viên có thành tích xuất sắc phục vụ nông dân.

ĐÔNG BẮC