Thứ sáu,  18/10/2019

Bộ Nội vụ có thứ trưởng mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 2521/QĐ-TTg, ngày 19/12 về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh kiêm Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia, công tác đến hết tháng 6 năm 2014.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 2521/QĐ-TTg, ngày 19/12 về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh kiêm Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia, công tác đến hết tháng 6 năm 2014.

Đồng chí Nguyễn Đăng Thành sinh năm 1953, quê quán Hà Nội, là Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Nguyễn Đăng Thành từng giữ các chức vụ: Phó Viện trưởng Viện Khoa học Chính trị thuộc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nghệ An; Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Giám đốc Học viện Hành chính.

Theo CPV