Thứ ba,  22/10/2019

Tạo thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động

LSO-Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 3 tôn giáo chính gồm: Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Thời gian qua, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Nhờ đó, nhân dân trên địa bàn được đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mình.  

LSO-Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 3 tôn giáo chính gồm: Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Thời gian qua, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Nhờ đó, nhân dân trên địa bàn được đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mình.  

Đoàn công tác của tỉnh thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Lạng Sơn nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2013 – Ảnh: THANH HÒA

Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cơ bản ổn định. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quần chúng nhân dân nói chung, đồng bào tín đồ tôn giáo nói riêng đều chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ra sức thi đua lao động sản xuất và cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng kinh tế – xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Đa số các tín đồ tôn giáo là người lao động, đều cần cù trong lao động sản xuất và có tinh thần yêu nước, tuân thủ nghiêm pháp luật và chính sách của địa phương, tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, sống với phương châm “tốt đời, đẹp đạo”… Đạt được kết quả như vậy là do chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo. Các sở, ban, ngành, các đoàn thể nhân dân luôn quan tâm đến công tác này, đồng thời tích cực giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để các chức sắc, tín đồ thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mình.

Hàng năm, vào các ngày lễ lớn của các tôn giáo tại các nhà thờ, chùa chiền đều được tổ chức trang trọng, đáp ứng nguyện vọng của bà con có đạo được thực hiện nghĩa vụ tâm linh của mình. Theo số liệu, riêng năm 2013, Phật giáo đã tổ chức thành công 7 lễ trọng với sự tham gia của hàng nghìn phật tử như lễ Phật đản, lễ Vu lan, lễ Cầu siêu… Đạo Công giáo cũng tổ chức được nhiều cuộc lễ lớn nhỏ như lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh và các cuộc hành hương về các nhà thờ. Đạo Tin lành cũng tổ chức thành công Đại hội đồng lần thứ X nhiệm kỳ 2013-2016 với sự tham dự của hơn 300 tín đồ.

Chính quyền các cấp trong tỉnh cũng chủ động xem xét việc đề nghị hợp thức hóa đất đai, giao đất cho tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo; việc đề nghị xây dựng mới, sửa chữa cơ sở thờ tự được cấp phép, đáp ứng nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của các tổ chức tôn giáo. Theo đó, tỉnh đã đồng ý cấp gần 61.000 m2 đất cho các tổ chức tôn giáo. Nhà thờ chính tòa Cửa Nam – Tòa Giám mục Lạng Sơn, nhà “Mái ấm tình thương” của các tu sĩ tại Thất Khê (Tràng Định) và nhà thờ các giáo xứ: Thất Khê, Đồng Đăng cùng một số hạng mục của nhà thờ giáo xứ Lộc Bình, Ngạn Sơn (thành phố Lạng Sơn), nhà thờ Tin lành tại xã Vũ Sơn (Bắc Sơn), Chùa Thành, Chùa Phật Quan Sơn (Văn Lãng) đã được cấp phép cho xây mới. Nhà thờ giáo xứ Mỹ Sơn, Bản Lìm được nâng cấp, sửa chữa.

Đi đôi với đó, tỉnh còn chú trọng việc thành lập các tổ chức tôn giáo cơ sở và nhu cầu phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, thuyên chuyển chức sắc. Thời gian gần đây, UBND tỉnh đã chấp thuận cho Tòa giám mục Lạng Sơn nâng Giáo họ Ngạn Sơn thành Giáo xứ Ngạn Sơn, chấp thuận thành lập Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Đồng thời đồng ý cho 35 lượt chức sắc, nhà tu hành được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, thuyên chuyển. Hàng năm, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chức sắc, nhà tu hành cũng được tạo điều kiện giúp đỡ. Năm 2013, tỉnh đã xem xét và đồng ý cho 1 ứng sinh đạo Công giáo đi học Đại chủng viện; phổ biến Nghị định 92/2012/NĐ-CP đến gần 100 chức sắc, chức việc, nhà tu hành.

Để thể hiện sự quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động, hàng năm vào các dịp lễ lớn, đại diện các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh cũng đến thăm hỏi, động viên kịp thời các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng. Nhân dịp lễ Giáng sinh 2013, Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Tòa giám mục Lạng Sơn và một số giáo xứ của đạo Công giáo. Ông Dương Xuân Huyên – Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo trên địa bàn. Tập trung xem xét giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tôn giáo như: đào tạo, bổ nhiệm, thuyên chuyển chức sắc và nhà tu hành; xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự; tổ chức các cuộc lễ ngoài chương trình đăng ký và chủ động giải quyết tốt các vấn đề phát sinh nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.  

HÀ MY