Thứ hai,  17/02/2020

Triển khai các văn bản tài chính công đoàn mới

LSO-Ngày 24/12/2013, Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các văn bản tài chính công đoàn và hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Dự hội nghị có ông Lô Tiến Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và hơn 80 cán bộ công đoàn chuyên trách.

LSO-Ngày 24/12/2013, Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các văn bản tài chính công đoàn và hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Dự hội nghị có ông Lô Tiến Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và hơn 80 cán bộ công đoàn chuyên trách.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh triển khai các văn bản hướng dẫn mới của Chính phủ

Điểm mới trong Luật Công đoàn năm 2012 có đề cập đến kinh phí Công đoàn. Theo đó, tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (có hoặc chưa có tổ chức công đoàn) đều có nghĩa vụ trích nộp kinh phí Công đoàn bằng 2% quỹ lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội. Để triển khai thực hiện, ngày 21/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 191/2013/NĐ-CP về quy định chi tiết về tài chính công đoàn; ngày 29/11/2013, Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Quyết định số 1935/QĐ-TLĐ quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn và Hướng dẫn số 1803/HD-TLĐ về đóng đoàn phí công đoàn.

Cán bộ công đoàn chuyên trách nghiên cứu văn bản mới của Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam

Tại hội nghị, các cán bộ công đoàn đã  nghe báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi tài chính công đoàn của tỉnh năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014; nội dung các văn bản mới về tài chính công đoàn và hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó, cán bộ công đoàn có kiến thức nền tảng để triển khai, thực hiện thu chi tài chính công đoàn tại cơ sở theo đúng quy định của Luật Công đoàn năm 2012.

NGỌC HIẾU