Thứ tư,  26/02/2020

Phong trào thi đua, khen thưởng còn chưa chặt chẽ

Công tác khen thưởng, bình xét và công nhận danh hiệu thi đua chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo quy trình, thủ tục.

Sáng 25/12, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 với 62 điểm cầu trên cả nước. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014

Đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm 2013, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương khẳng định, phong trào thi đua có nhiều đổi mới, sáng tạo, ngày càng đi vào chiều sâu, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua yêu nước gắn liền với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… cùng các phong trào thi đua khác đã xuất hiện nhiều mô hình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động. Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích được các cấp khen thưởng kịp thời, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương, tạo sự lan tỏa và được nhân rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Hội nghị, đại diện các Bộ, ngành, địa phương cho rằng, công tác thi đua, khen thưởng còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như một số phong trào thi đua chưa có nội dung tiêu chí cụ thể, công tác biểu dương, khen thưởng chưa kịp thời, đã làm hạn chế đến phong trào thi đua và động lực thi đua. Công tác khen thưởng, bình xét và công nhận danh hiệu thi đua ở một số Bộ, ban, ngành và địa phương chưa chặt chẽ, không đảm bảo quy trình, thủ tục. Chưa chủ động trong công tác phát hiện nhân tố mới, điển hình mới để khen thưởng.

Việc đề nghị khen thưởng các hình thức cấp Nhà nước và các danh hiệu thi đua vẫn chủ yếu tập trung vào cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Khen thưởng thành tích kháng chiến ở một số địa phương chưa được quan tâm giải quyết dứt điểm, còn để kéo dài.

Theo VOV