Thứ bảy,  19/10/2019
Cụm thi đua số II - Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013

LSO-Sáng 25/12/2013, tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lạng Sơn (đơn vị Cụm trưởng), Cụm thi đua số II- Bộ TN&MT đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

LSO-Sáng 25/12/2013, tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lạng Sơn (đơn vị Cụm trưởng), Cụm thi đua số II- Bộ TN&MT đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Dự hội nghị có lãnh đạo Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ TN&MT; đại diện lãnh đạo Sở TN&MT trong cụm thi đua gồm 9 tỉnh khu vực Đông Bắc bộ: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh và Phú Thọ.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong cụm số 2 ký kết giao ước thi đua năm 2014

Thực hiện phong trào thi đua năm 2013, Cụm thi đua số II đã tổ chức phát động thi đua, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua, xây dựng kế hoạch thi đua cụ thể từng quý. Các đơn vị trong cụm đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, hoàn thành tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về TN&MT, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn các tỉnh trong cụm. Tài nguyên đất, nước, khoáng sản, môi trường được quản lý chặt chẽ, đúng luật, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, môi trường sinh thái trong khu vực được giữ vững. Các đơn vị thành viên trong cụm đã tham mưu cho tỉnh sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 21 văn bản quy phạm pháp luật và nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực ngành phù hợp với tình hình của địa phương. Các tỉnh đã hoàn thành công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) được Chính phủ phê duyệt; hoàn thành bảng giá đất năm 2014 đúng tiến độ. Năm 2013 đã cấp được 1.494.284 giấy CNQSDĐ lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất, lũy kế đến nay có 5/9 tỉnh tỷ lệ cấp giấy chứng nhận lần đầu đạt trên 85% diện tích cần cấp (trong đó có Lạng Sơn). Bình xét thi đua, các đơn vị thống nhất đề nghị Bộ TN&MT tặng cờ thi đua cho hai Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn và  Phú Thọ.

Lãnh đạo Sở TN&MT Lạng Sơn trao cờ luân phiên cho đơn vị cụm trưởng năm 2014 cho Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ

Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2014, cụm đề ra 5 phương hướng, nhiệm vụ, trọng tâm tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn phong trào thi đua với việc triển khai nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Các đơn vị đã thống nhất thông qua và ký cam kết giao ước thi đua năm 2014. Đơn vị cụm trưởng được luân phiên cho Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ đảm nhiệm.

XUÂN HƯƠNG