Thứ tư,  19/02/2020

Thủ tướng Vương quốc Cam-pu-chia Hun Xen thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Vương quốc Cam-pu-chia Hun Xen và Phu nhân bắt đầu tiến hành chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26 - 28/12/2013. Việt Nam là nước đầu tiên Thủ tướng Hun Sen đi thăm sau khi được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Vương quốc Cam-pu-chia Hun Xen và Phu nhân bắt đầu tiến hành chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26 – 28/12/2013. Việt Nam là nước đầu tiên Thủ tướng Hun Sen đi thăm sau khi được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ. 

 

Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia
Xăm-đéc Tê-chô Hun Xen
 
 

Tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia Xăm-đéc Tê-chô Hun Xen và Phu nhân có: Ngài Hô Nam-hông, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế; Bà Bô-ry Hô, Phu nhân Ngài Hô Nam-hông; Ngài Va Kim Hông, Bộ trưởng cấp cao phụ trách biên giới; Ngài Sun Chăn-Thon, Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Bộ Thương mại; Ngài Ang Vông Vót-thạ-na, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Ngài Khiêu Kanh-nha-rít, Bộ trưởng Bộ Thông tin; Ngài Ôn Poan Mô-ni-rót, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính; Ngài Hang Chuôn Na-ron, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao; Ngài Xốc Chân-đa Xộ-phia, Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng, Tổng thư ký Hội đồng Phát triển Campuchia; Ngài Xờ-ri Tha-ma-rông, Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng; Ngài Kao Kim-huôn, Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng; Ngài Ung Xiên, Quốc vụ khanh, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế; Ngài Em Xòm-an, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ; Ngài In Vi-rẹ-chiết, Quốc vụ khanh, Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng; Ngài Mao Ha-va-na, Quốc vụ khanh, Ban thư ký Nhà nước về Hàng không Dân dụng; Ngài Hun Phăn-ny; Đại sứ Vương quốc Cam-pu-chia tại Việt Nam… cùng nhiều quan chức: Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng; Văn phòng Phó Thủ tướng; Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế, các Bộ, ngành và các doanh nghiệp Cam-pu-chia.

Theo CPV