Thứ sáu,  18/10/2019

Đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (TĐKTTƯ) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương (TĐKTTƯ) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,  Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Thị Doan,  Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

 
                   Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: KT)

Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2013, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKTTƯ Trần Thị Hà nhấn mạnh: Năm 2013, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và cấp ủy, chính quyền các cấp nên công tác thi đua, khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực công tác. Các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và các địa phương đã tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Các phong trào thi đua được triển khai bài bản, có tiêu chí và nội dung thi đua rõ ràng, cụ thể, được người dân đón nhận tích cực. Tiêu biểu như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Quỹ vì người nghèo” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của Tổng Liên đoàn Lao động, phong trào “Dân vận khéo” của Ban Dân vận TƯ… Qua các phong trào thi đua xuất hiện nhiều mô hình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích được các cấp khen thưởng kịp thời. Nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương, tạo sự lan tỏa và nhân rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, cũng theo Thứ trưởng Trần Thị Hà, công tác TĐKT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đó là: Tình trạng một số phong trào thi đua chưa có nội dung, tiêu chí cụ thể; chưa chú trọng đến công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua. Công tác biểu dương, khen thưởng chưa kịp thời. Một số địa phương chưa bố trí công chức chuyên trách làm công tác thi đua…

Trong năm 2014, 5 nhiệm vụ trọng tâm về TĐKT sẽ được tập trung triển khai thực hiện, đó là: Tham mưu ban hành các văn bản thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về TĐKT; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2014; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng khen thưởng, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch và kịp thời; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐKT và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách công tác TĐKT các cấp.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá: Công tác thi đua khen thưởng năm 2013 đã có nhiều đổi mới trong nội dung, hình thức. Việc tổ chức phát động các phong trào thi đua dưới nhiều hình thức đa dạng đã lôi cuốn được người dân, các cấp, các ngành tham gia.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, các phong trào thi đua yêu nước cần nhằm vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2014. Việc thi đua phải có nhiều sáng kiến, sáng tạo nhằm tăng năng suất lao động, chống lãng phí, tham nhũng. Bên cạnh đó, phong trào thi đua phải có nội dung sát thực, tên gọi ngắn gọn, dễ nhớ, có trọng tâm. Đặc biệt, cần quan tâm hơn nữa vấn đề khen thưởng, tôn vinh người lao động, nông dân, công nhân; tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến để các phong trào thi đua có sức lan tỏa rộng khắp…

Theo CPV