Thứ hai,  16/09/2019

Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương quán triệt Nghị quyết TW 8

4 vấn đề chính được đưa ra học tập, nghiên cứu, quán triệt trong dịp này.

Sáng 26/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan TW tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).
Các đại biểu nghiên cứu, học tập 4 chuyên đề chính gồm: Kết luận về việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình quốc hội thông qua; kết luận về “Tính hình kinh tế-xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế-xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”…

Ông Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Hồng Hà – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết đối với các Đảng ủy trực thuộc, trong đó, việc tự nghiên cứu, học tập của các đảng viên là đặc biệt quan trọng.

Ông Trần Hồng Hà nói:“Ngay sau Hội nghị Trung ương 8, các cấp ủy Đảng chúng ta đã tổ chức thông báo nhanh tinh thần cơ bản của Hội nghị. Hôm nay, Ban thường vụ Đảng ủy khối lựa chọn 4 vấn đề lớn, để chúng ta nghiên cứu, học tập, quán triệt trong dịp này….”

Theo VOV