Thứ tư,  18/09/2019

Vai trò của chính quyền địa phương trong công tác y tế

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo khoa học về ''Vai trò của chính quyền địa phương trong công tác y tế'' với sự tham gia của đại diện các sở y tế, bệnh viện và địa phương một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo khoa học về &#39&#39Vai trò của chính quyền địa phương trong công tác y tế&#39&#39 với sự tham gia của đại diện các sở y tế, bệnh viện và địa phương một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: Trong những năm qua, ngành Y tế đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đáng khích lệ như: Hoạt động y tế dự phòng được đẩy mạnh hơn; một số dịch bệnh mới đã được ngăn chặn, khắc phục nhanh; mạng lưới y tế, đặc biệt là y tế cơ sở được củng cố và phát triển; chế độ khám, chữa bệnh cho người nghèo, khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi đã được triển khai thực hiện… Để đạt được các thành tích trên, bên cạnh sự nỗ lực của các cán bộ ngành Y tế còn phải kể đến sự chỉ đạo, hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và đặc biệt là chính quyền địa phương các cấp trong việc điều hành, tổ chức triển khai thực hiện.

 

 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu khai mạc
 Hội thảo. Ảnh:ĐT

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, mô hình hệ thống tổ chức y tế ở nước ta hiện nay là: Bộ Y tế quản lý ngành, chính quyền địa phương quản lý theo lãnh thổ. Theo đó, các cơ sở y tế vừa chịu sự quản lý về chuyên môn y tế do Bộ Y tế ban hành, vừa chịu sự lãnh đạo của địa phương về tổ chức, nhân lực y tế.

“Song trùng trực thuộc thì chế độ trách nhiệm phải được xác lập song trùng, nhưng trên thực tế, việc nhận thức cũng như hành động liên quan đến trách nhiệm công vụ của từng chức danh chưa rõ ràng, minh bạch” – Bộ trưởng chia sẻ.

Chính vì vậy, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo &#39&#39Vai trò của chính quyền địa phương trong công tác y tế&#39&#39 nhằm triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm quản lý công tác y tế giữa chính quyền trung ương và địa phương. Qua đó, đề xuất xây dựng mô hình tổ chức hệ thống y tế ở cả trung ương và địa phương, đặc biệt là hệ thống y tế cơ sở.

Tại Hội thảo, trao đổi về nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước theo ngành với quản lý nhà nước theo lãnh thổ trong lĩnh vực y tế, TS. Nguyễn Huy Quang – Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết, quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế chính là quản lý các hoạt động y tế liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người. Hiện nay, mô hình tổ chức hệ thống y tế Việt Nam được tổ chức theo 4 cấp, phụ thuộc vào hệ thống tổ chức nhà nước (trung ương, tỉnh, huyện, xã).

Ngoài ra, để phát triển năng lực chuyên môn, hệ thống y tế còn kết hợp tổ chức theo hệ thống y tế chuyên sâu và y tế phổ cập. Với cách tiếp cận này, vấn đề cơ chế quản lý nhà nước ở tuyến huyện, xã với cơ chế vận hành hoạt động chuyên môn thật sự chưa rõ ràng. Mặt khác, trong một tỉnh cũng có các phương thức quản lý khác nhau như: Có nơi sở y tế quản lý theo ngành dọc, nơi thì vẫn quản lý theo ngành ngang, có nơi thì kết hợp quản lý cả ngang và dọc.

 

Hội thảo khoa học về &#39&#39Vai trò của chính quyền địa phương trong công tác y tế&#39&#39 tổ chức ngày 26/12, tại Hà Nội. Ảnh: ĐT 

Cùng với đó, việc tổ chức tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật công chức y tế đều thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương và Bộ Y tế không có quyền can thiệp. Vì vậy, với phương thức quản lý hiện nay, chính quyền địa phương được toàn quyền tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn và chịu trách nhiệm về các vấn đề y tế xảy ra.

Đặc biệt, thực tế hiện nay, việc xác định trách nhiệm công vụ chưa rõ ràng, cụ thể, minh bạch nên khi có vấn đề xảy ra, việc quy trách nhiệm công vụ không dễ.

TS. Nguyễn Huy Quang đã đưa ra nhiều kiến nghị như: Cần thiết phải phân cấp cụ thể trong Luật hoặc trong văn bản khác thích hợp về trách nhiệm công vụ, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ để quy trách nhiệm tập thể, cá nhân ở cả trung ương và địa phương trong quá trình quản lý nhà nước về y tế; chấn chỉnh những quan niệm về tổ chức và quản lý chưa nhất quán; nghiên cứu để tái cấu trúc hệ thống y tế, đáp ứng sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân …

Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận tập trung các vấn đề như: Thực trạng quản lý nhà nước về y tế; trách nhiệm của Bộ Y tế và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh khi có vụ việc xảy ra; phân định trách nhiệm của chính quyền trung ương và chính quyền địa phương trong công tác y tế …

Theo CPV