Chủ nhật,  22/09/2019

Ngành Thông tin và Truyền thông cần đột phá mạnh mẽ, phát huy vai trò mở đường

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận và biểu dương những thành tích toàn diện của ngành thông tin và truyền thông, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế – xã hội chung của đất nước năm 2013.

 

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Khôi

Phó Thủ tướng cho rằng, hiện nay, quá trình toàn cầu hóa bước sang giai đoạn mới, đòi hỏi Việt Nam phải tự vươn lên, tạo ra những động lực mới để có thể chạy đua trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt này. Vì vậy, ngành thông tin và truyền thông cần phải có những đột phá mạnh mẽ, tiếp tục phát huy vai trò mở đường, nắm bắt các xu thế mới của thời đại, sử dụng công nghệ để tạo nên sức bật mới. Điều quan trọng là làm thế nào để công nghệ thông tin trở thành động lực cho tất cả các ngành sản xuất, dịch vụ, cho cả nền hành chính của đất nước.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cần tập trung chỉ đạo báo chí tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, phát huy hơn nữa vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân nhằm tạo đồng thuận xã hội, tạo ra bầu không khí chính trị tích cực để vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2014, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015.

Đồng thời, tiếp tục triển khai quyết liệt Đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 về việc phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011-2015”.

“Việc triển khai, thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính-Viễn thông (VNPT), sắp xếp lại Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) là góp phần tăng cường sức mạnh, để cả ngành phát triển hơn nữa trong tương lai, để doanh nghiệp có động lực mạnh hơn” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm của ngành thông tin và truyền thông trong năm 2014 cần hoàn thành tốt, đó là: các cơ quan báo chí, xuất bản làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo lòng tin và sự đồng thuận trong xã hội trước những quyết sách của Đảng và Nhà nước; tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, những sự kiện quan trọng của các ngành, các cấp, các thành phần kinh tế.

Ngành thông tin và truyền thông phải đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản luật nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và tạo điều kiện phát triển ngành, đặc biệt sớm hoàn thiện việc xây dựng 7 thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an toàn an ninh thông tin, phát triển hạ tầng thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước cũng cần tiếp tục được đẩy mạnh; tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, trọng tâm là VNPT và Tổng công ty VTC; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thong ở địa phương.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2013, tổng doanh thu ngành viễn thông ước đạt 9,9 tỷ USD. Tổng số thuê bao điện thoại đạt 130 triệu thuê bao, trong đó thuê bao di động chiếm 93%. Hơn 31 triệu người sử dụng internet; tổng số thuê bao internet băng rộng đạt hơn 5,17 triệu thuê bao. Hơn 263.000 tên miền “.vn” đã đăng ký và Việt Nam tiếp tục giữ vị trí số 1 Đông Nam Á về số lượng sử dụng tên miền cấp cao mã quốc gia, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 172%/năm.

Tổng doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin tiếp tục đạt mức cao, ước tính đạt hơn 20 tỷ USD, trong đó khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng góp hơn 90% giá trị xuất khẩu.

Về ứng dụng công nghệ thông tin, 100% cơ quan nhà nước có trang/cổng thông tin điện tử, cung cấp hơn 100.000 dịch vụ công trực tuyến các loại, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong năm 2013, ngành xuất bản tiếp tục duy trì được chất lượng sản phẩm và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, lĩnh vực báo chí tiếp tục phát triển về số lượng, chất lượng, hình thức và nội dung.

Đặc biệt, trong năm 2013, công tác thanh, kiểm tra được Bộ thực hiện thường xuyên, liên tục với các hình thức định kỳ và đột xuất. Bộ đã thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật tại 54 tổ chức, doanh nghiệp; thanh tra đột xuất 25 đơn vị, cá nhân; thanh tra hành chính 3 đơn vị; ban hành 99 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt hơn 3 tỷ đồng, thu hồi 1,8 tỷ đồng…

Theo CPV