Thứ sáu,  20/09/2019

Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2013

Ngày 28-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG ÐỨC (TTXVN)

Ngày 28-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Năm 2013, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Nổi bật là đã làm tốt chức năng tham mưu cho Ðảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; lãnh đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn cả nước; là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, phối hợp tốt với Công an trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; là lực lượng chủ đạo trong phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, khắc phục hậu quả sau chiến tranh và tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân được nâng lên. Việc thực hiện ba khâu đột phá theo Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Quân đội lần thứ IX có chuyển biến tích cực. Hoạt động đối ngoại quốc phòng đạt nhiều thành tựu nổi bật. Công tác hậu cần, kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng bảo đảm tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị đã chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm trên các lĩnh vực công tác trong năm qua; phân tích, dự báo tình hình thế giới, khu vực và tình hình trong nước, trên cơ sở đó xác định những mục tiêu nhiệm vụ và đề ra các giải pháp chủ yếu cho năm 2014.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những nỗ lực và đóng góp to lớn của toàn quân vào thắng lợi chung của đất nước trong năm qua. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy các cấp cùng toàn quân đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Phân tích sâu sắc bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước, những thuận lợi cơ bản và khó khăn, thách thức đặt ra cho cách mạng nước ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Nhiệm vụ đặt ra đối với toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta và cả hệ thống chính trị là phải tăng cường đoàn kết, thống nhất, thực hiện cả ba mục tiêu: Bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư lưu ý, cấp ủy các cấp trong toàn quân cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là kiên quyết khắc phục khuyết điểm, hạn chế đã nêu ra trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm chỉnh quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Ðảng bộ Quân đội phải thật sự là đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên trong quân đội phải là một tấm gương cho mọi người noi theo. Năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của quân đội phải không ngừng được nâng cao.

Tổng Bí thư tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của quân đội ta, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Ðảng, được sự ủng hộ nhiệt tình của toàn dân, quân đội ta sẽ lập nên những thành tích mới, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Ðảng và nhân dân.

Trong hai ngày làm việc (28 và 29-12), Hội nghị tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ; tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2013 và phát động phong trào thi đua quyết thắng 2014.

Theo Nhandan