Thứ sáu,  20/09/2019

Ông Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam

Đại hội cũng bầu 5 Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX

Chiều 29/12, tại Hà Nội, Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX đã công bố kết quả hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX gồm 99 người; Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX với 15 người.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ nhất, khóa IX đã hiệp thương bầu 31 người vào Ban Thư ký; hiệp thương bầu các chức danh chủ chốt của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX.

 

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII được Ban Chấp hành Trung ương Hội hiệp thương bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX.

Các Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX gồm: Ông Bùi Quang Huy – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; Bà Phạm Thị Phương Chi – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn; Bà Nguyễn Thị Ngà – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội: ông Nguyễn Bá Cảnh – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Mạnh Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị cũng đã hiệp thương bầu ông Doãn Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX nhấn mạnh: Đây là vinh dự to lớn, cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đại hội giao cho Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam khóa IX. Ban Chấp hành sẽ không quên những đóng góp của các đồng chí trong BCH khóa XIII. Ban Chấp hành khóa IX hứa sẽ tiếp tục phát huy và nỗ lực để công tác Hội và phong trào sinh viên ngày càng lớn mạnh.

Theo VOV