Thứ hai,  20/01/2020

Thường trực HĐND tỉnh triển khai công tác tháng 6

LSO-Sáng nay (5/6), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2018. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.


Đồng chí  Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo: Hoạt động HĐND tỉnh tháng 5; kết quả hoạt động giám sát năm 2017 của HĐND tỉnh; kết quả phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2019.

Trong tháng 5/2018, Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Thường trực HĐND đã thông báo dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp thứ tám để các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung trình kỳ họp. Về xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, xử lý, cho ý kiến về: chủ trương thực hiện dự án đầu tư Xưởng sản xuất thiết bị điện, cấu kiện bê tông đúc sẵn; dự án đầu tư cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình; dự án khu sinh thái Tân Hương, huyện Bắc Sơn. Đồng thời tham gia ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; chấp thuận đề nghị xây dựng 3 nghị quyết trình tại các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND tỉnh. Trong tháng 5, đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp 13 lượt công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đề đạt nguyện vọng. Thường trực HĐND tỉnh nhận 8 đơn kiến nghị, đề nghị của công dân.

Trong tháng 6, Thường trực HĐND tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tăng cường đôn đốc, giám sát, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; phối hợp với UBND tỉnh giải quyết tốt các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp… và phân công các ban của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã góp ý vào nội dung các báo cáo về quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và  UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh, về hoạt động giám sát và chương trình giám sát…  ; xác định rõ đối tượng giám sát và nội dung giám sát, những vấn đề cử tri, xã hội đang quan tâm; thông qua giám sát, nhắc nhở các chủ thể, các đơn vị tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương một cách kịp thời, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý; có các cơ chế, chính sách, ý kiến chỉ đạo để tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết đó đạt hiệu quả hơn.

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận ý kiến  của đại biểu góp ý vào nội dung các báo cáo. Đồng thời chỉ đạo: Trong tháng 6, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt 2 hội nghị: Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố; phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh nghe các cơ quan chuyên môn, các sở, ngành giải trình về công tác quản lý, khai thác các mỏ đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thực trạng về ảnh hưởng đến môi trường của hoạt động sản xuất chì thỏi tại Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ.

MAI VĂN HOA