Thứ ba,  22/10/2019

Tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2013. Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị.

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2013. Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị.

 

 Đồng chí Ngô Văn Dụ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị – Ảnh: HH

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với các tổ chức đảng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2013; thảo luận đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm bảo đảm việc thực hiện quy chế phối hợp đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết: Đến nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng với 20 tổ chức đảng. Nhìn chung, quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với các tổ chức Đảng được tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Qua đó, tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, đặc biệt là giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, tồn đọng trong công tác cán bộ; chuẩn bị công tác nhân sự thường xuyên và đột xuất.

Năm 2014, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đơn vị tiếp tục cụ thể hóa phối hợp trong quá trình sửa đổi, bổ sung quy chế, quy trình công tác của các tổ chức đảng bảo đảm khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi cơ quan và đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đơn vị phối hợp thống nhất các nội dung, chương trình phối hợp, tăng cường liên hệ, trao đổi thông tin, tài liệu. Nội dung tập trung vào thông tin thường xuyên hơn về các nội dung có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; mời các tổ chức đảng có quy chế phối hợp tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các tổ chức đảng tập trung phối hợp nghiên cứu, tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và công tác xây dựng đảng, xây dựng các đề án, báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Dụ đánh giá: Việc thực hiện quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với các tổ chức đảng từ sau nhiệm kỳ Đại hội XI của đảng đến nay và trong năm 2013 đã đạt được những kết quả khá toàn diện, chất lượng được nâng lên. Việc phối hợp kiểm tra, giám sát theo quy chế là cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các cơ quan có quy chế phối hợp, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nói riêng, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan phối hợp thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nói riêng.

Trong quá trình thực hiện quy chế, các tổ chức đảng đã cơ bản thực hiện đúng nguyên tắc, trách nhiệm, nội dung và phương pháp phối hợp, phù hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệu vụ của từng cơ quan, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hiện nay. Thông qua đó, mối quan hệ phối hợp công tác giữa các tổ chức đảng với Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày càng chặt chẽ hơn, góp phần nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với một số vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, giám sát của các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, nhìn một cách toàn diện, việc thực hiện quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với các tổ chức đảng vẫn còn tồn tại một số hạn chế, tồn tại cần phải bổ khuyết kịp thời, tổ chức thực hiện toàn diện, có nền nếp hơn, chất lượng hơn.

 

 Quang cảnh Hội nghị – Ảnh: HH

Để công tác kiểm tra, giám sát của đảng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào công tác xây dựng đảng, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị trong thời gian tới, đồng chí Ngô Văn Dụ đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cấp ủy đảng có liên quan cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội dung, chương trình phối hợp, bảo đảm việc thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. Các cơ quan cần thường xuyên cập nhật nội dung quy chế phối hợp này đến các cán bộ lãnh đạo mới được bổ sung cho để từng đồng chí nắm vững, khi tham gia quyết định các vấn đề tập thể, có ý kiến, kiến nghị thống nhất. Ủy ban Kiểm tra Kiểm tra Trung ương và các cơ quan phối hợp cần tăng cường liên hệ, trao đổi thông tin hai chiều về các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Việc trao đổi, cung cấp thông tin không chỉ ở cấp lãnh đạo mà còn cần chú ý đến trao đổi thông tin giữa các đơn vị cấp dưới cho phù hợp, phát huy tác dụng tốt hơn các khâu kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan đảng và nhà nước. Phương pháp cung cấp thông tin cần đổi mới theo hướng đa dạng, nhiều chiều. Các cấp ủy Đảng cần nghiên cứu kỹ Quyết định của mới đây của Bộ Chính trị về “quy định giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”, để giải quyết theo đúng thầm quyền.

Đồng chí Ngô Văn Dụ nhấn mạnh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cấp ủy đảng, cơ quan có liên quan cần tăng cường đề cao trách nhiệm trong các công tác phối hợp: thẩm định cán bộ; xây dựng các đề án, báo cáo liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng. Khi xây dựng các chương trình kiểm tra, giám sát và kế hoạch thanh tra, kiểm toán, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cấp ủy, cơ quan liên quan cần chủ động trao đổi để tránh chồng chéo; đồng thời phối hợp tốt hơn nữa, kịp thời hơn trong công tác xác minh, thẩm định các trường hợp nhân sự, vụ việc cụ thể để Ủy ban Kiểm tra Trung ương có căn cứ chuẩn xác khi ban hành các Kết luận. Thực hiện quy chế phối hợp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các tổ chức đảng cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, quy định của đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và kết quả thực hiện nhiệm này của các cấp ủy đảng.

Theo CPV