Thứ hai, 21/01/2019

Phải khắc phục cho được sự chồng chéo, bất hợp lý về số lượng và chức danh cán bộ ở xã, thôn

LSO-Đó là chỉ đạo của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công, tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (BCĐ) trong cuộc họp BCĐ diễn ra sáng nay (7/6).


Toàn cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo

Tính đến ngày 31/12/2017, toàn tỉnh có 4.694 CBCC cấp xã và 2.879 người hoạt động không chuyên trách (NHĐKCT) cấp xã; 22.740 NHĐKCT ở thôn, khối phố. Trong thực tế, chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã còn thấp so với yêu cầu nhiệm vụ, còn 11,8% chưa qua đào tạo về chuyên môn; một số CBCC cấp xã còn hạn chế về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; một số công chức chưa đáp ứng được yêu cầu công tác. Số lượng NHĐKCT cấp xã và ở thôn, khối phố còn nhiều, làm cho kinh phí của nhà nước chi trả lớn (trên 230 tỷ đồng/năm) đã làm giảm nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế – xã hội tại tỉnh. Cùng với đó còn có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của một số chức danh CBCC, NHĐKCT ở cơ sở.

Tại hội nghị, thành viên BCĐ và đại biểu dự họp tập trung thảo luận về tinh giản biên chế, sắp xếp lại đội ngũ CBCC cấp xã và những NHĐKCT ở cấp xã, thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh. Trong đó đi sâu phân tích, cho ý kiến về thực trạng, số lượng, chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã và những NHĐKCT ở cấp xã, thôn, khối phố. Đa số các ý kiến đồng tình việc sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ trên cụ thể là giảm 75 biên chế chức danh Chủ tịch UBND cấp xã do bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm; giảm 21 chức danh địa chính – xây dựng – nông nghiệp và môi trường đảm nhiệm công tác biên giới tại 21 xã, thị trấn biên giới trong tỉnh; giảm từ 16 chức danh NHĐKCT cấp xã xuống còn 12 chức danh; giảm 12 chức danh NHĐKCT ở thôn, khối phố xuống còn 11 chức danh và không cho quá 6 người kiêm nhiệm.


Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban
Thường trực Ban chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ cho rằng: Hiện nay, cơ cấu, số lượng, chức danh của đội ngũ này còn có sự cồng kềnh, bất hợp lý và chiếm số lượng quá nhiều, gây lãng phí ngân sách nhà nước, do đó cần phải khắc phục cho được sự chồng chéo, bất hợp lý về số lượng và chức danh cán bộ ở xã, thôn trên địa bàn tỉnh. Đây là việc làm hết sức cần thiết nhằm đảm bảo từ nay đến năm 2020, Lạng Sơn có được số lượng hợp lý, tăng cường kiêm nhiệm công việc, giảm bớt đầu mối những chức danh không cần thiết theo chủ trương, chỉ đạo của Trung ương. Đồng chí yêu cầu: Để tinh giản, cơ cấu lại đảm bảo yêu cầu đề ra, Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, khảo sát thêm từ thực tế cơ sở và tiếp tục trao đổi với các cơ quan, đơn vị liên quan để xây dựng đề án “Tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ CBCC cấp xã; những NHĐKCT ở cấp xã và ở thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh” có chất lượng, sát thực tế. Cùng với đó cần quan tâm xem xét việc chi trả phụ cấp cho các chức danh kiêm nhiệm đảm bảo một cách hợp lý; thực hiện chế độ đối với những trường hợp bị nghỉ việc sau sắp xếp, cơ cấu lại; cần có phương án đào tạo, bồi dưỡng cho các CBCC, NHĐKCT kiêm nhiệm nhiệm vụ.

MINH ĐỨC - TRANG VÂN