Thứ tư, 26/06/2019
Ban Bí thư Trung ương Đảng

Triển khai quyết định kiểm tra tại tỉnh Lạng Sơn

LSO-Chiều 7/6/2018, tại Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn diễn ra Hội nghị triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng năm 2018 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn và một số sở, ban, ngành, huyện ủy, thành ủy của tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, trưởng đoàn kiểm tra; đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số huyện ủy, thành ủy, sở, ban, ngành của tỉnh.


Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện đoàn kiểm tra công bố quyết định, kế hoạch, đề cương gợi ý báo cáo kiểm tra và lịch làm việc của đoàn kiểm tra. Theo kế hoạch, đoàn sẽ kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; các ban Đảng Tỉnh ủy gồm: Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra; các sở: Nội vụ; Tài chính; Lao động – Thương binh và xã hội, Giáo dục – Đào tạo, Y tế; các huyện ủy: Lộc Bình, Tràng Định, Hữu Lũng và Thành ủy Lạng Sơn.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Nội dung kiểm tra gồm việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”. Mốc thời gian kiểm tra từ tháng 6/2013 đến thời điểm hiện tại, trọng tâm là từ tháng 11/2017 và hoàn thành kiểm tra trong quý III/2018.

Đồng chí trưởng đoàn kiểm tra phát biểu đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn thực hiện các yêu cầu của đoàn kiểm tra; chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhấn mạnh: Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương là rất quan trọng và cấp bách hiện nay, do vậy, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt kết quả nhất định; thông qua công tác kiểm tra của Ban Bí thư sẽ giúp Lạng Sơn phát huy những ưu điểm đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế để tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong thời gian tiếp theo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn qua kiểm tra, đoàn sẽ hướng dẫn, giúp đỡ và thông tin những cách làm hay của các đơn vị khác để Lạng Sơn học tập, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

PHÙNG KHIÊM