Chủ nhật, 20/01/2019

Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm

LSO-Sáng nay (14/6), Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác nội chính và PCTN; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trên các lĩnh vực, xác định rõ nét các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước; kiểm tra, giám sát, thanh tra các chuyên đề, lĩnh vực; kịp thời chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp nảy sinh. Chính quyền, các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện các biện pháp công tác PCTN, lãng phí; đẩy mạnh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; chủ động thực hiện công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, phòng ngừa không xảy ra “điểm nóng” về an ninh nông thôn – đô thị, không hình thành tụ điểm hình sự, kinh tế, ma túy và tệ nạn xã hội, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hội nghị cũng chỉ ra hạn chế, đó là một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị còn chậm triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chưa chủ động giải quyết các vấn đề nảy sinh theo thẩm quyền; hiệu quả phối hợp giữa huyện với các cơ quan của tỉnh và lực lượng chức năng chưa cao; tình hình công dân tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp còn phức tạp; tội phạm hình sự tuy được kiềm chế nhưng còn tiểm ẩn phức tạp; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của một số cấp ủy, chính quyền hiệu quả thấp, không phát hiện được vi phạm, sai phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý; một số chính quyền cơ sở có biểu hiện buông lỏng quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, quản lý, bảo vệ rừng; một số sai phạm ở cơ sở diễn ra liên tục, nhiều năm chậm được phát hiện, xử lý.

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, thực hiện công tác nội chính và PCTN 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí nhấn mạnh: Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và PCTN; cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện kịp thời; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Đảng, Nhà nước, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ đạo, tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; theo dõi, xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng dư luận xã hội quan tâm; tăng cường sự phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan trong khối nội chính và PCTN, các ban Đảng trong xử lý các vụ việc, có phương án ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra và tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải quyết những vấn đề mới phát sinh; thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đặc biệt các cấp, các ngành tiếp tục làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các dự luật mới ban hành, các chương trình, dự án lớn được triển khai trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất cao trong triển khai thực hiện.

PHÙNG KHIÊM