Thứ bảy, 23/02/2019

Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 6/2018

LSO-Sáng nay (19/6), Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 6/2018.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu được nghe thông tin về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian qua và những quy định mới thực hiện trong thời gian tới; bản chất mối quan hệ giữa các nước lớn hiện nay – những vấn đề đặt ra và giải pháp của Việt Nam; tình hình bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây, dự báo triển vọng thời gian tới. Đồng thời được quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, các đại biểu thuộc các đơn vị cần tập trung tuyên truyền về Luật An ninh mạng và Dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu). Trong đó, chú ý tuyên truyền cho nhân dân hiểu về Luật Đặc khu, qua đó không để kẻ xấu lợi dụng để kích động, không để kẻ thù lợi dụng lòng yêu nước thực hiện những mục đích xấu. Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền những sự kiện lớn của tỉnh, của đất nước …

THANH MAI