Thứ ba, 25/06/2019
Học viện An ninh nhân dân

Địa chỉ tin cậy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao


Lãnh đạo Học viện An ninh nhân dân chủ trì họp bàn xây dựng mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Học viện An ninh nhân dân (ANND) được thành lập vào ngày 25-6-1946 theo Nghị định số 215/NV-P2 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) và là cơ sở đào tạo trình độ đại học đầu tiên của ngành công an. Năm 1993, học viện được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an giao đào tạo trình độ thạc sĩ và năm 1995 tiếp tục được giao đào tạo trình độ tiến sĩ cho lực lượng công an. Trải qua 25 năm đào tạo sau đại học, học viện đã phát triển và trở thành một trong những trung tâm đào tạo sau đại học lớn nhất của ngành công an trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG).

Trong suốt chặng đường 25 năm đào tạo sau đại học, chất lượng đào tạo luôn là vấn đề được lãnh đạo học viện quan tâm đặc biệt. Quá trình tổ chức đào tạo, học viện luôn quán triệt các quan điểm của Đảng, bám sát tiến trình đổi mới của giáo dục đại học và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANQG của đất nước để xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo. Nội dung, chương trình đào tạo thường xuyên được chỉnh lý, cập nhật; phương pháp đào tạo được đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tư duy sáng tạo của học viên. Do đó, sản phẩm của quá trình đào tạo sau đại học đã góp phần giải quyết các vấn đề nổi lên trong thực tiễn bảo vệ ANQG, đưa ra các luận cứ khoa học làm cơ sở cho các đơn vị, địa phương áp dụng; đồng thời góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ an ninh – lý luận được xây dựng và phát triển từ thực tiễn bảo vệ ANQG của Việt Nam.

Với vị thế là trường trọng điểm của ngành công an, Học viện ANND đã có những đóng góp quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng công an nhân dân và cho xã hội. Trong 25 năm đào tạo sau đại học, học viện đã đào tạo hàng nghìn thạc sĩ, tiến sĩ không chỉ cho ngành công an mà còn cho quân đội và các ngành kiểm sát, tòa án, hải quan. Nhiều thạc sĩ, tiến sĩ đã trở thành những nhà khoa học, nhà quản lý đầu ngành, nắm giữ các cương vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thành tựu 25 năm đào tạo sau đại học của Học viện ANND còn là kết quả của quá trình đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học trong nước. Học viện đã hợp tác với Đại học Tây Nguyên, Đại học Cần Thơ đào tạo hơn 400 cán bộ có trình độ thạc sĩ cho lực lượng công an ở địa bàn chiến lược Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, góp phần quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các địa bàn trọng điểm về ANQG của đất nước.

Thành tựu đào tạo sau đại học của Học viện ANND còn thể hiện qua kết quả hợp tác với các nước trong khu vực. Trong 25 năm đào tạo sau đại học, học viện đã đào tạo hàng trăm thạc sĩ, tiến sĩ cho Bộ An ninh nước CHDCND Lào. Trong đó, nhiều người đã trưởng thành và là những cán bộ cấp cao của Bộ An ninh nước bạn Lào. Qua đó, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào nói chung và lực lượng An ninh hai nước nói riêng.

Trong lộ trình xây dựng và phát triển, Học viện ANND đang hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo hàng đầu của cả nước và khu vực trong lĩnh vực bảo vệ ANQG. Để tiến tới mục tiêu đó, thời gian tới, học viện sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng về giáo dục – đào tạo, đặc biệt quán triệt sâu sắc tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (khóa XI) của Đảng và Nghị quyết 17 của Đảng ủy Công an Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong CAND. Đồng thời, bám sát, quán triệt các quan điểm và sự chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an về chủ trương, định hướng đào tạo sau đại học, tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Học viện đối với công tác đào tạo sau đại học.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, học viện sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp thực tiễn bảo vệ ANQG, tiếp cận trình độ giáo dục của khu vực và thế giới. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ phương pháp đào tạo sau đại học, tăng cường áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến, hiện đại vào quá trình dạy học. Tăng cường kết hợp giữa đào tạo sau đại học với NCKH. Hướng nghiên cứu đề tài luận văn, luận án tiến sĩ sẽ tập trung vào những vấn đề lý luận đặt ra trong điều kiện mở cửa, hội nhập quốc tế, đồng thời đi sâu nghiên cứu tổng kết thực tiễn bảo vệ ANQG ở các đơn vị, địa phương. Cùng với đó, học viện tập trung đầu tư trang thiết bị, hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học bảo đảm yêu cầu nghiên cứu, học tập.

Để nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, vấn đề xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng đạt chuẩn của trường trọng điểm và chuẩn quốc gia có tính chất quyết định. Cùng với việc quy hoạch cán bộ, tăng chỉ tiêu đưa đi đào tạo tiến sĩ trong và ngoài nước, học viện sẽ đẩy mạnh lộ trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên có trình độ tiến sĩ, tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên nâng cao trình độ ngoại ngữ.

Thời gian tới, bên cạnh duy trì các quan hệ hợp tác truyền thống, Học viện sẽ chủ động nghiên cứu đề xuất liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Nội vụ, cơ quan an ninh, cảnh sát của các nước có trình độ khoa học tiên tiến; mở rộng các hoạt động hợp tác trao đổi giáo viên, học viên; tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế,… Trên cơ sở đó, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên từng bước tiếp cận và đáp ứng với chuẩn khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học của Học viện ANND.

Tự hào về truyền thống 49 năm đào tạo đại học và 25 năm đào tạo sau đại học, với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các nhà khoa học trong và ngoài ngành công an, Học viện ANND tin tưởng chất lượng đào tạo sau đại học của học viện sẽ ngày càng được nâng cao, xứng đáng là địa chi tin cậy của Đảng, Nhà nước, ngành công an trong đào tạo nói chung và đào tạo sau đại học nói riêng.

Những kết quả trong 25 năm đào tạo sau đại học của học viện đã góp phần đáng kể vào thành tựu chung của nhà trường, được ghi nhận qua những danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước phong tặng cho học viện: Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới (năm 2001), Huân chương Sao Vàng (2011), Huân chương Hồ Chí Minh (1996, 2006), Huân chương Quân công hạng nhất, nhì (1986, 2016), Huân chương Độc lập hạng nhì (1989), Huân chương Chiến công hạng ba (2010) và nhiều huân, huy chương khác.
Theo Nhandan