Thứ ba, 25/06/2019
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh:

Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

LSO-Sáng nay (22/6), Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể, ủy viên ban chấp hành các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối và chi bộ dưới cơ sở.


Giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp,
nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề

Hội nghị đã nghe giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản trong chuyên đề năm 2018: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tư tưởng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Khối lưu ý sau hội nghị này, cấp ủy các chi, đảng bộ tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 38, ngày 29/1/2018 của Đảng ủy Khối; hoàn thiện, ban hành chuẩn mực đạo đức về nghề nghiệp, đạo đức về công vụ, quy định về phong cách làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt và từng đảng viên cần lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên để tập trung giải quyết.  

PHÙNG KHIÊM