Thứ bảy, 23/02/2019

Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

LSO-Sáng nay (25/6), Đoàn khảo sát số 1 Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Đậu Văn Côi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn  làm việc với Tỉnh ủy Lạng Sơn.

 
Đồng chí Đậu Văn Côi, Trưởng Đoàn khảo sát số 1 Ban Tổ chức Trung ương
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Lạng Sơn

Làm việc với đoàn có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Lạng Sơn báo cáo với đoàn khảo sát về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Tỉnh ủy Lạng Sơn thời gian qua. Trong đó, đánh giá cụ thể tình hình cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020; việc cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy; kết quả thực hiện; hạn chế, khó khăn vướng mắc; những sáng tạo, cách làm mới và những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng việc Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Chính trị xây dựng, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy là quan trọng và cần thiết; việc đoàn đến khảo sát, làm việc là dịp để Lạng Sơn đánh giá lại tình hình, kết quả thực hiện và chỉ ra hạn chế cần khắc phục để tiếp tục thực hiện tốt hơn quy định trong thời gian tới.

Tại buổi khảo sát, đồng chí Đậu Văn Côi, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị, cử thành phần làm việc của tỉnh với đoàn công tác, tham gia nhiều ý kiến đồng tình các vấn đề mà đoàn khảo sát đưa ra, đồng thời thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến đề cập những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, qua đó, đoàn khảo sát có cơ sở nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Chính trị xây dựng, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, của huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời gian làm việc tại Lạng Sơn, đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương cũng làm việc với Thành ủy Lạng Sơn.

PHÙNG KHIÊM