Thứ sáu, 22/02/2019

Thường trực HĐND tỉnh giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố

LSO-Chiều nay (25/6), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2018 với Thường trực HĐND các huyện, thành phố. Các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.


Đồng chí Hoàng Văn  Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2018, HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố đã bám sát nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chương trình công tác của các cấp ủy và nghị quyết của HĐND tỉnh; tiếp tục có nhiều cố gắng, đổi mới trong việc tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ; phối hợp đảm bảo đúng luật và quy chế; bao quát toàn diện các công việc thuộc phạm vi chức trách, nhiệm vụ và thẩm quyền nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động.

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Công tác tiếp công dân, đôn đốc UBND và các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được quan tâm sát sao. Trong 6 tháng, Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được 57 đơn của công dân, nội dung tập trung phản ánh công tác bồi thường giải phóng  mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, công trình… Thường trực HĐND đã chuyển 12 đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; hướng dẫn, trả lời 6 đơn của công dân và  tiếp tục tham mưu xử lý số đơn còn lại theo quy định của pháp luật. Hoạt động của các ban, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh; Thường trực HĐND các huyện, thành phố đã có nhiều đổi mới, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan dân cử cũng như trách nhiệm của đại biểu HĐND các cấp. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh đang được triển khai tích cực, đảm bảo tiến độ theo quy định.


Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đã có 9 ý kiến phát biểu với 18 vấn đề được đề cập như:  công tác phối hợp thực hiện giữa HĐND và UBND các cấp; việc đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri; xem xét chế độ đối với chủ tịch, phó chủ tịch HĐND cấp xã; hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh được bầu; tổ chức tập huấn cho các ban HĐND cấp huyện, xã…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Thường trực HĐND tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng; thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp theo quy định; tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về kiểm tra, khảo sát, giám sát; nghiên cứu, tổ chức các hoạt động chất vấn, đưa các vấn đề chất vấn sát tình hình thực tế địa phương; thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; nâng cao chất lượng đại biểu, hoạt động của các tổ đại biểu; đề nghị lãnh đạo UBND đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nghị quyết đã được HĐND các cấp thông qua, các ban của HĐND bám sát những vấn đề đó để nghiên cứu tổ chức kiểm tra, khảo sát, giám sát việc thực hiện. HĐND các huyện, thành phố xây dựng chương trình giám sát năm 2019 bao quát các lĩnh vực kinh tế – xã hội; các cuộc giám sát chuyên đề cần chuẩn bị chu đáo, tăng cường khảo sát trước khi tiến hành giám sát. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổng hợp và báo cáo trong những kỳ họp tới; đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp thu, nghiên cứu và xử lý trong thời gian tới.

THANH HUYỀN