Thứ năm,  12/12/2019

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các Bộ trưởng Ngoại giao Cư-rơ-gư-xtan và Ô-xtrây-li-a

Chiều 18-2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ngài E.Bê-kê-sô-vích, Bộ trưởng Ngoại giao CH Cư-rơ-gư-xtan đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với Bộ trưởng Bê-kê-sô-vích, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp, tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng sẽ đóng góp thiết thực thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Cư-rơ-gư-xtan đã dành cho Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam rất coi trọng thúc đẩy hợp tác với Cư-rơ-gư-xtan, đề nghị hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, thúc đẩy quan hệ thương mại – đầu tư giữa hai nước, trong đó sớm ký các Hiệp định trên lĩnh vực kinh tế nhằm tạo hành lang pháp lý thúc đẩy mạnh mẽ trên lĩnh vực thương mại – đầu tư, thành lập các liên doanh sản xuất để xuất khẩu vào Liên minh Hải quan Nga, Ca-dắc-xtan và Bê-la-rút… Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị hai bên thảo luận nhằm tăng cường hợp tác trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hóa.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Cư-rơ-gư-xtan nhấn mạnh, Chính phủ Cư-rơ-gư-xtan đặc biệt coi trọng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa. Thông báo về kết quả hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Cư-rơ-gư-xtan mong muốn hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn quốc tế, đẩy mạnh xúc tiến thương mại giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực công nghiệp nhẹ và dệt may, khai khoáng… đồng thời đề nghị hai nước sớm ký các Hiệp định hợp tác trên lĩnh vực kinh tế. Bộ trưởng Ngoại giao Cư-rơ-gư-xtan cũng cho biết, Cư-rơ-gư-xtan đang xúc tiến tham gia Liên minh Hải quan Nga, Ca-dắc-xtan và Bê-la-rút và Việt Nam cũng đang tiến hành tham gia vào Liên minh này, đây là cơ hội để hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

* Chiều 18-2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ô-xtrây-li-a G.Bi-sóp đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh bà Bi-sóp lần đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Ô-xtrây-li-a ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên tăng cường các chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch…; Ô-xtrây-li-a tiếp tục ủng hộ, viện trợ phát triển cho Việt Nam trong việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tăng cường hợp tác trên lĩnh vực giáo dục đào tạo. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng an ninh, hợp tác sớm kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), ủng hộ cộng đồng người Việt Nam làm ăn sinh sống ổn định tại Ô-xtrây-li-a. Về vấn đề Biển Ðông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Ô-xtrây-li-a tiếp tục ủng hộ ASEAN trong việc thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC) và triển khai việc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Ðông (COC), bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Ðông.

Bộ trưởng Bi-sóp nhấn mạnh, Ô-xtrây-li-a đặc biệt coi trọng hợp tác với Việt Nam, điều đó thể hiện việc ngay khi mới được bổ nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao bà đã chọn Việt Nam là điểm đến để thúc đẩy hợp tác. Bộ trưởng Ngoại giao Ô-xtrây-li-a cho biết, trong chuyến thăm lần này, hai bên đã thảo luận các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, nhất là trên lĩnh vực thương mại và đầu tư, năng lượng, khai khoáng… Bà Bi-sóp cũng cho biết về triển vọng hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, do vậy Chính phủ Ô-xtrây-li-a sẽ tăng học bổng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên Việt Nam sang học tại Ô-xtrây-li-a và ngược lại. Khẳng định việc ủng hộ của Ô-xtrây-li-a trong việc duy trì bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Ðông, Bộ trưởng Ngoại giao Ô-xtrây-li-a mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, nhất là phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

H Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao CH Cư-rơ-gư-xtan E.Bê-kê-sô-vích thăm Việt Nam từ ngày 17 đến 20-2.

Tại cuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Bê-kê-sô-vích, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế – xã hội mỗi nước; bày tỏ hài lòng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã được vun đắp và tiếp tục phát triển tốt đẹp, nhất là trong lĩnh vực chính trị, đối ngoại. Hai bên nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, kể cả cấp cao nhất. Bộ trưởng Cư-rơ-gư-xtan đã chuyển thư của Tổng thống Cư-rơ-gư-xtan A.A-tam-ba-ép mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chính thức Cư-rơ-gư-xtan; mời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm Cư-rơ-gư-xtan vào thời gian thích hợp.

Sau hội đàm, hai bên đã ký Bản Ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao.

* Chiều 18-2, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ô-xtrây-li-a G.Bi-sóp.

Hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển nhanh chóng của quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng trong thời gian qua, nhất là kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2009. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, sớm hoàn tất Chương trình Hành động giai đoạn 2014 – 2016 nhằm tiếp tục thúc đẩy và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển, giáo dục – đào tạo, du lịch, lao động… Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; khẳng định tiếp tục phối hợp và ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai bên cùng chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Ðông; bảo đảm tự do và an toàn, an ninh hàng hải; thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC); sớm tiến tới Bộ Quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (COC).

Bộ trưởng Ngoại giao G.Bi-sóp đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế; khẳng định chính phủ mới của Ô-xtrây-li-a tiếp tục coi Việt Nam là một trong những đối tác chủ chốt của Ô-xtrây-li-a tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ đối tác toàn diện với Ô-xtrây-li-a.

* Ngày 18-2, tại TP Hồ Chí Minh, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Ô-xtrây-li-a đã có buổi làm việc với Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an Việt Nam. Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát và nhiều tướng lĩnh cấp cao của Tổng cục đã tiếp đoàn.

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao những thành tựu quan trọng đã đạt được trong quan hệ giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực phối hợp phòng, chống tội phạm giữa lực lượng cảnh sát hai nước; tin tưởng hai bên sẽ có thêm nhiều điểm sáng trong quan hệ hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa lực lượng cảnh sát hai nước trong thời gian tới.

Theo Nhandan.vn