Thứ bảy, 23/02/2019

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm

LSO-Sáng nay (27/6), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 12 (mở rộng) nhằm đánh giá các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm, thảo luận, bàn giải pháp thực hiện công tác 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 53- NQ/TU, ngày 5/12/2017 về nhiệm vụ năm 2018; chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, lựa chọn các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, sở, ngành lựa chọn, đăng ký các nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện, tạo đột phá trong năm 2018. Với sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội; kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển. Các chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ; tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) tăng 7,98% (cùng kỳ 5,9%); sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản đạt kế hoạch; sản xuất công nghiệp – xây dựng duy trì đà tăng trưởng; hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển ổn định, du lịch tăng khá. Văn hóa – xã hội có chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả tích cực…

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chia sẻ những cách làm mới, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên nhiều lĩnh vực.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả tích cực. Đồng chí chỉ ra những hạn chế, đó là việc cụ thể các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên để tổ chức thực hiện còn lúng túng, chưa hiệu quả; chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ của một số sở, ngành, địa phương còn hạn chế, chưa quyết liệt; sản xuất nông nghiệp còn gặp khó khăn, việc chuyển dịch cơ cấu nông – lâm nghiệp, tiến độ xây dựng nông thôn mới vẫn chậm so với kế hoạch; công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý đất đai, khoáng sản ở một số địa bàn còn yếu kém, tình trạng gây ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục; thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu gặp khó khăn…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các cấp ủy đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018. Chủ động rà soát các nhiệm vụ cơ quan, đơn vị gắn với tình hình hoạt động từng thời điểm để tổ chức thực hiện. Nâng cao chất lượng học tập và triển khai các chỉ thị, nghị quyết nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nắm chắc tình hình để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, tránh xảy ra điểm nóng. Thường xuyên làm tốt công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác đối ngoại, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất phát triển. Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường vi phạm, đồng thời tăng cường vai trò nêu gương về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; kiên quyết xử lý, thay thế những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

PHÙNG KHIÊM