Thứ ba,  11/08/2020

Cần loại bỏ sức ì cải cách thủ tục hành chính

LSO-Cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong đó có Lạng Sơn quan tâm triển khai một cách bài bản, có mục tiêu cụ thể và giải pháp rõ ràng. Song qua thực hiện còn rất nhiều hạn chế, yếu kém; còn nhiều thủ tục là rào cản cho doanh nghiệp, người dân, làm khó cho cán bộ giải quyết.
Tiếp nhận TTHC tại bộ phận 1 cửa UBND huyện Văn Quan

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, từ khi thực hiện Đề án 30 đến hết năm 2013, cả nước đơn giản hóa được 3.300 thủ tục hành chính thì song song với đó, qua 237 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật mới lại quy định thêm 1.053 thủ tục, các cơ quan chức năng cũng đã ban hành tới hơn 2.100 quyết định công bố thủ tục mới ban hành… Như vậy thủ tục hành chính mới chưa kể giấy phép còn được ban hành vừa nhanh và nhiều so với số thủ tục được đơn giản hóa. Tại Lạng Sơn, hiện đang thực hiện trên 1.200 thủ tục hành chính thuộc 3 cấp: tỉnh, huyện, xã. Nhằm giảm bớt sự phức tạp, rườm rà của các thủ tục hành chính, Lạng Sơn quyết tâm đẩy mạnh cải cách bằng những giải pháp, nhiệm vụ rõ ràng, mục tiêu cụ thể. Riêng năm 2013, tỉnh phấn đấu rà soát 227 thủ tục. Giải pháp được đưa ra để thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách hiệu quả là bồi dưỡng nâng cao trình độ kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ đầu mối; tổ chức các cuộc hội thảo bàn bạc trực tiếp để tìm ra cách thức, kinh nghiệm giải quyết và rà soát thủ tục hành chính hiệu quả; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt công tác niêm yết, trình công bố, công khai, rà soát thủ tục hành chính. Chủ trương, định hướng, cách làm của tỉnh thì rõ ràng như vậy nhưng khi đến cấp dưới thì công tác này gần như bị buông lỏng, làm ngơ. Vì thế kết quả đem lại không đạt như mục tiêu đề ra. Năm 2013, cả tỉnh mới rà soát đề nghị đơn giản hóa được 45/227 thủ tục hành chính, cắt giảm 12%/15% chi phí tuân thủ. 

Nguyên nhân của hạn chế này được xác định là do sức ì quá lớn trong thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính ở các cấp, ngành. Qua khảo sát thực tế, trong khi kế hoạch kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính của tỉnh đã ban hành từ đầu năm nhưng đến tận cuối năm, có huyện hoặc cơ quan còn chưa ban hành kế hoạch ở cấp mình. Nếu cơ quan, huyện, thành phố nào cũng như vậy thì thủ tục hành chính không những không được đơn giản hóa mà ngày càng nhiều và phức tạp hơn bởi văn bản thủ tục được ban hành liên tục. Sức ì ở đây còn thể hiện ở chỗ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị (có thể do bận công việc chuyên môn) ỉ lại cho cấp dưới tự triển khai thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính. Khi bắt tay thực hiện thì bộ phận chức năng của các cơ quan, đơn vị đó làm một cách qua loa, chiếu lệ và ỉ lại là do cấp trên không quán triệt sâu sát. Cứ thế, qua kiểm tra tại nhiều đơn vị thì có hiện tượng ngay trong một cơ quan thì cấp trên né tránh trách nhiệm, cấp dưới đổ lỗi cho cấp trên…. Hơn thế, do sự thiếu trách nhiệm của các cơ quan nhà nước mà hiện nay đang có rất nhiều quy định ngoài quy định ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Lấy một ví dụ đơn giản về sự phức tạp của các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. Hàng năm, cả tỉnh có tới hàng vạn thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực này được giải quyết, trong khi đó còn rất nhiều loại giấy tờ không cần thiết, thời gian giải quyết kéo dài hoặc do cán bộ thiếu tận tâm khiến số lượng thủ tục thuộc lĩnh vực này còn tồn đọng không được giải quyết kịp thời. Chị Dương Thị Hải – cán bộ bộ phận một cửa UBND huyện Văn Quan cho biết, riêng năm 2013, bộ phận tiếp nhận 494 thủ tục hành chính liên quan đến đất đai nhưng trong số đó đã có 71 thủ tục quá hạn giải quyết, thậm chí quá hạn tới gần một năm trời không trả được, điều đó khiến cán bộ cơ sở và người dân liên hệ và đi lại nhiều lần gây tốn kém rất nhiều tiền bạc, công sức.

Để giải quyết tận gốc những tồn tại trên đây trong công tác cải cách thủ tục hành chính thì cần loại bỏ sức ì mà sức ì này chính là ở cán bộ, công chức. Muốn như vậy thì người đứng đầu cơ quan phải  đề cao trách nhiệm, kiên quyết yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác cải cách thủ tục hành chính bám sát kế hoạch, mục tiêu kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh, thực hiện đúng trình tự, có chất lượng kế hoạch kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính của đơn vị. UBND tỉnh cũng cần có cơ chế kiểm tra, xử lý nghiêm những đơn vị buông lỏng, thực hiện kém hiệu quả công tác này… Có như vậy mới gỡ dần được mớ bòng bong, rườm rà của thủ tục hành chính, giúp người dân và doanh nghiệp bớt chi phí, vượt qua rào cản, khó khăn.

MINH ĐỨC